ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 27 Ιουλίου

Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΥΚΙΡΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα  του Φιλοσοφικού Κέντρου Μεσσήνης   στις 27 Ιουλίου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα. 19:00  όπου θα γίνει η 17η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης σύμφωνα με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και με την 163/29-5-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  στα Θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση και παραλαβή οριστικής μελέτης για το έργο «ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Τ.Κ. ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ» και υποστηρικτικών του μελετών (Τροποποιημένη γεωργική μελέτη και έκθεση σκοπιμότητας, μελέτη εκτίμησης δυνητικής εξοικονόμησης ύδατος και μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας).
 2. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 της Πρόσκλησης με κωδικό 4.3.1/ΕΥΔΠ_92 (1η) και τίτλο δράσης: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων».
 3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Μεσσήνης σε Δίκτυο του άρθρου 101 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας (ΑΜΚΕ), υπό την επωνυμία «ΧΩΡΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΓΑΒ LAB» και εταίρους τον Δήμο Ερμιονίδας και το Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 4. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Μεσσήνης με τη ΜΚΟ ¨Μπορούμε¨ στο πλαίσιο του προγράμματος ¨Είμαστε Οικογένεια-COVID-19¨, το οποίο εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Δράσης Covid-19 του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος
 5. Πρόταση διασύνδεσης του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου-Τρίπολης-Καλαμάτας με την Αρχαία Μεσσήνη
 6. Αναμόρφωση της οικονομικής στοχοθεσίας 2020
 7. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 1ου τριμήνου 2020
 8. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 2ου τριμήνου 2020
 9. Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων περιόδου Ιουλίου-Αυγούστου 2020
 • Ορισμός νέου προέδρου της ενιαίας Πρωτοβάθμιας σχολικής  επιτροπής του Δήμου Μεσσήνη
 • Έγκριση της αριθ. 9/2020 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης
 • Έγκριση της αριθ. 8/2020 απόφασης της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Μεσσήνης
 • Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος – Προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. Έτους 2020
 • Έγκριση Πρωτοκόλλων Παροχής Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 Νικόλαος Φύκιρης

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Δευτέρας 27 Ιουλίου
To Top