ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Αυγούστου

Συνεδριάζει την Τετάρτη 7 Αυγούστου στις 19:30 στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» για 15η φορά φέτος το Δημοτικό Συμβουλίο Δήμου Μεσσήνης, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 07/08/2019
ΘΕΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» συμφώνα με το αρθρ. 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 ΚΥΑ ( ΦΕΚ 1377/τ.Β/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρίθμ. 44173/24-8-2018(ΦΕΚ3656/τ.Β/27-8-2018) και ισχύει.

Αποδοχή χρηματοδότησης από το Ε.Π.«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο της Δράσης με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου».

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έγκριση Έκθεσης πεπραγμένων και διαχειριστικού απολογισμού της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου για το Α΄ εξάμηνο 2019»

Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Εκδίκαση ενστάσεων του αναδόχου του έργου: «Αστική Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Μεσσήνης» και προέγκριση δαπάνης για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της εργασίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ»

Έγκριση παράτασης για το έργο: «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ (ΜΑΝΤΡΟΤΟΙΧΩΝ ΚΛΠ) ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 7-9-2016»

Έγκριση παράτασης για τα έργο: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΠΟΥΚΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

Έγκριση παράτασης για τα έργο: «ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση Γηπέδου της Τ.Κ. Πεταλιδίου από την ΔΕΔΔΗΕ.

Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου διανομής χαμηλής τάσης στην Τ.Κ. Μηλίτσας από την ΔΕΔΔΗΕ.

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Ανακαίνιση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης τοπικών Κοινοτήτων και Δημοτικής Κοινότητας Μεσσήνης Δήμου Μεσσήνης»

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αθλητικές υποδομές στις αθλητικές εγκαταστάσεις στην παραλία Μπούκας της Δ.Ε. Μεσσήνης του Δ. Μεσσήνης»

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Αθλητικές υποδομές στον οικιστικό ιστό της Δ.Κ. Μεσσήνης του Δήμου Μεσσήνης»

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών

ΘΕΜΑΤΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019
Έγκριση Απολογισμού έτους 2018 του Μουσείου Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη
Έγκριση λύσης μίσθωσης
Διαγραφή Βεβαιωμένων τροφείων
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της 7ης Αυγούστου
To Top