ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου της 24ης Ιουλίου

Tην 16η φετινή συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει στο Δημαρχιακό κατάστημα στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την 24η Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη, στις 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Μεσσήνης.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Σύναψη μίσθωση φορτηγού ΙΧ από την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.
Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης του 1ου εξαμήνου 2018
Έγκριση κανονιστικής απόφασης για την λειτουργία ετήσιας εμποροπανήγυρης στη Μεσσήνη
Καταγγελία μίσθωσης λόγω μη καταβολής μισθωμάτων δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγριλιάς Δήμου Μεσσήνης

ΘΕΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Τροποποίηση της 172/2018 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑ Μεσσήνης και έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης με τίτλο «Βελτίωση Υποδομών δικτύων ύδρευσης του Δήμου Μεσσήνης» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα την υπ.αρ. 34527/09.07.2018 απόφαση ένταξης της πράξης.
Έγκριση μελέτης με τίτλο «Δημιουργία ενημερωτικού υλικού για την τουριστική προβολή του Δήμου Μεσσήνης».
Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Τοπικό Πρόγραμμα προσέγγισης Leader, του προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 » με τίτλο «Δημιουργία ενημερωτικού υλικού για την τουριστική προβολή του Δήμου Μεσσήνης».
Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, ως μέλος της ΠΕΔ, με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης/Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράταση μέχρι τις 28-02-2019 του συμβατικού χρόνου των Συμβάσεων σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου/Αντιδημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης.
Παράταση μέχρι τις 28-02-2019 του συμβατικού χρόνου των Συμβάσεων σύστασης ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού του προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΣΒΑΚ» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου/Αντιδημάρχου για την υπογραφή της Σύμβασης.
Έγκριση δαπάνης για την ηλεκτροδότηση πλατείας της Τ.Κ. Στέρνας του Δήμου Μεσσήνης από την ΔΕΔΔΗΕ.
Έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Ι.Ε.Ε.Ν.Φ. ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΚΑΙ Β΄ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ»
Έγκριση δημοπράτησης με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ PRESS CONTEINER» με προϋπολογισμό 270.000,00 €.
Αποδοχή χρηματοδότησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο «Πρόγραμμα χρηματοδότησης των Δήμων και των Νομικών τους προσώπων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με σκοπό την ίδρυση νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας» με τίτλο έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΗΝΗΣ».
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος-προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τροποποίηση ΑΔΣ 178/2018 «Έγκριση προκήρυξης 8ου Διεθνούς Νεανικού Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος- Αρχαία Μεσσήνη 2019».
Έγκριση εκδηλώσεων – δαπανών
Έγκριση εκδηλώσεων – δαπανών με χρήση πολιτιστικού τέλους.
Παραχώρηση Χώρων.

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα του δημοτικού συμβουλίου της 24ης Ιουλίου
To Top