ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

H 18η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσσήνης θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων «Δημάρχου Π. Πτωχού» την 3η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα στις 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 03/09/2018

ΘΕΜΑΤΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Χορήγηση αδειών συμμετοχής & χορήγησης θέσεων στους ενδιαφερόμενους για την εμποροπανήγυρη – έγκριση αποφάσεων επιτροπής εμποροπανήγυρης

Λήψη απόφασης για την λειτουργία Λούνα Παρκ σε Δημοτικό ακίνητο της Δ.Κ. Μεσσήνης το διάστημα από 11/09/2018 έως 30/09/2018

Συμπλήρωση της με αριθμ. 392/2017 απόφασης Δ.Σ. Μεσσήνης (Αποδοχή δωρεάς δύο αστικών ακινήτων)
Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κτιρίου τέως κοινοτικού γραφείου Καλογερόρραχης στον «Μορφωτικό Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καλογερόραχης η Σαμαρίνα».

Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑΤΑ: ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ.

Ένταξη της Πράξης «ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΣΟ ΣΕ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 150 ΑΤΟΜΩΝ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ» και αποδοχή χρηματοδότησης.

Έγκριση προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Μεσσήνης με την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου – Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας για την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε.ΑΙΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αποδοχή χρηματοδότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055)

Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ»

Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και Οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016»

Συμπλήρωση απόφασης Δ.Σ. Δήμου Μεσσήνης με αριθμ. 392/2017

Έγκριση μελέτης «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Τ.Κ. Νερομύλου Δ. Μεσσήνης»

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος – προϋπολογισμού Δήμου Μεσσήνης οικ. έτους 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. 144/2018 περί προγραμματισμού πολιτιστικών εκδηλώσεων 2018.
Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων.
Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ 340/2017 περί «Κατηγοριοποίηση των αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Μεσσήνης – Ν.4479/2017 (ΦΕΚ94/Α/2017)»
Παραχώρηση Χώρων

Δήμος Μεσσήνης: Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
To Top