ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Μεσσήνης: Ρύθμιση οφειλών από τους δημότες-Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Δήμος Μεσσήνης ενημερώνει τους οφειλέτες του πως τέθηκε σε ισχύ ο νόμος 4611/2019. Στα άρθρα 110 – 117 του νόμου παρέχεται η δυνατότητα να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες (έως 16 Ιουλίου 2019) από την έναρξη ισχύος του νόμου ως εξής:

– Εφάπαξ εξόφληση απαλλαγή 100%
– 2 έως 24 δόσεις απαλλαγή 80%
– 25 έως 48 δόσεις απαλλαγή 70%
– 49 έως 72 δόσεις απαλλαγή 60%
– 73 έως 100 δόσεις απαλλαγή 50%

Η ρύθμιση έχει ισχύ μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2019, δηλαδή δίδεται περίοδος 4 μηνών στους πολίτες για να την αξιοποιήσουν.

Εφόσον ζητήσει κάποιος πληρωμή σε δόσεις, θα πρέπει να καταβάλει την πρώτη εντός τριών εργασίμων ημερών. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις δέσμευσης χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από άλλη αιτία και ο οφειλέτης έχει καταβάλει :
-5% της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι 5.000,00€
-10% της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή μέχρι 10.000,00€
-20% της ρυθμιζόμενης οφειλής του, για οφειλή για 10.000,01€ και πάνω
ο Δήμος προβαίνει σε εντολή άρσης της δέσμευσης αυτής προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και σε εντολή για επαναδέσμευση σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής έστω και μίας από τις δόσεις.

Με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων

Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, αν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει τρείς (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών .

Η αίτηση θα παραλαμβάνεται από την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης όπου θα δίδονται πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την ρύθμιση.

Δήμος Μεσσήνης: Ρύθμιση οφειλών από τους δημότες-Όλες οι λεπτομέρειες
To Top