Υγεία

Δήμος Μεσσήνης: Εκπαίδευση των πολιτών στις πρώτες Βοήθειες

"H ΓΝΩΣΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ": ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΞΕΚΙΝΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων - Προαγωγής Υγείας συνεργάζεται επιτυχώς με την ΕΔΟΚ (Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων) υλοποιώντας στο Δήμο Μεσσήνης ένα πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του γενικού πληθυσμού στην Κάρδιο-αναπνευστική Ανάνηψη.

Από το 2015, μετά από σχετικές συζητήσεις, αποφασίσθηκε η διεύρυνση αυτής της συνεργασίας σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα παρέμβασης στους Δήμους που να αφορά γενικότερα τις Α΄ Βοήθειες.

Με κεντρικό σύνθημα «Η γνώση σώζει ζωές», ξεκινάμε μια μεγάλη εκστρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού στο Δήμο μας.

Στόχος

Η ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του γενικού πληθυσμού στις Α΄ Βοήθειες αλλά και συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων που μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα εκπαίδευσης ή που μπορεί να τους είναι περισσότερο χρήσιμες αυτές οι γνώσεις.

Για την επίτευξη του στόχου θα διοργανωθούν στο Δήμο Μεσσήνης διαδραστικές εκδηλώσεις θεωρητικής και πρακτικής προσέγγισης του θέματος το Σάββατο, 2 Δεκεμβρίου 2017, από τις 10:00 το πρωί έως τις 14:00 .

Για δηλώσεις συμμετοχής και επιπλέον πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ.: 27223 60150.

Δήμος Μεσσήνης: Εκπαίδευση των πολιτών στις πρώτες Βοήθειες
To Top