Παιδί

Δήμος Μεσσήνης: Εγκρίθηκε η αίτηση χρηματοδότησης για ίδρυση βρεφικού τμήματος

ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΤΕΙ ΣΤΟΝ Δ’ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΕ 350 Τ.Μ. ΜΕ ΝΕΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ – ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ 12 ΒΡΕΦΩΝ

Η πρόταση χρηματοδότησης του Δήμου Μεσσήνης, συνολικού ποσού 50.000€, με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία ενός (1) βρεφικού τμήματος δυναμικότητας 12 βρεφών ηλικίας 1,5 έως 2,5 ετών, στον Δ΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Μεσσήνης, εγκρίθηκε με την 6852/16.07.2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στα πλαίσια της παραπάνω πρότασης χρηματοδότησης, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης συνέταξε την υπ.αρ. 1237-43/2018 μελέτη που με θέμα «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ΄ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ», σύμφωνα με την οποία στο ισόγειο κτίριο του Δ’ παιδικού σταθμού, θα γίνουν οικοδομικές εργασίες διαμόρφωσης σε τμήμα 350μ2 αλλά και προμήθεια εξοπλισμού ώστε ο χώρος να καταστεί κατάλληλος και ασφαλής για την στέγαση του νέου βρεφικού τμήματος.

Δήμος Μεσσήνης: Εγκρίθηκε η αίτηση χρηματοδότησης για ίδρυση βρεφικού τμήματος
To Top