ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας:”Η Αστυνομία αρμόδια για τη σφράγιση καταστημάτων λόγω ηχορύπανσης”

Την Αστυνομία ως αρμόδια για τη σφράγιση καταστημάτων λόγω παραβίασης ωραρίου μουσικής δείχνει ο Δήμος Καλαμάτας με ανακοίνωση που εξέδωσε.
Οι παραβιάσεις βεβαιώνονται από την Αστυνομία και τους επόπτες Υγείας, κοινοποιούνται στον Δήμο, και στη συνέχεια με απόφαση του δημάρχου διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία της επιχείρησης.Ο δήμος απλώς υλοποιεί την απόφαση για σφράγιση της Αστυνομίας.
Ο δήμος Καλαμάτας προέβη σε αυτές τις διευκρινήσεις προκειμένου να ξεκαθαριστεί ότι για τις οχλήσεις και την ηχορύπανση απο καταστήματα αρμόδια είναι η ελληνική Αστυνομία και όχι ο Δήμος.

Επιπλέον ο Δήμος διευκρινίζει ότι ούτε για την άδεια χρήσης μουσικής απο καταστήματα είναι αρμόδιος, καθώς πλέον αυτό γίνεται ηλεκτρονικά από την κάθε επιχείρηση σε ειδική φόρμα του Υπουργείου. Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας:

“Για τις παραβιάσεις ωραρίου μουσικής και τη σφράγιση των καταστημάτων, ΑΡΜΟΔΙΑ είναι η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με το νόμο.

Επισημαίνεται ότι για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων για χρήση μουσικής, γίνεται γνωστοποίηση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης από την επιχείρηση, κάτι που αποτελεί ουσιαστικά και την άδεια, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 16228/2017, ΦΕΚ 1723, τ. Β΄, 18/5/2017.
Πριν την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η άδεια εχορηγείτο, κατόπιν γνωμοδότησης της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, από το Δήμο.
Οι παραβάσεις που σχετίζονται με τη μουσική, όπως αυτές αναφέρονται στο Προεδρικό Διάταγμα 180/1979, βεβαιώνονται από τα όργανα του Αστυνομικού Τμήματος και τους επόπτες Δημόσιας Υγείας. Ακολουθεί η σφράγιση της επιχείρησης από τα όργανα του Αστυνομικού Τμήματος. Αφού σφραγισθεί η επιχείρηση και κοινοποιηθεί η σφράγιση στο Δήμο, διακόπτεται προσωρινά η λειτουργία της επιχείρησης με απόφαση Δημάρχου.

Επομένως, για την όχληση από τη μουσική καταστημάτων οι πολίτες πρέπει να απευθύνονται στην Ελληνική Αστυνομία. Δεν είναι αρμόδιος ο Δήμος”

καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.
Προφανώς o Δήμος Καλαμάτας έγινε δέκτης παραπόνων για περιστατικά ηχορύπανσης, και έτσι αναγκάστηκε να προβεί σε διευκρινήσεις, για να αποφεύγονται και οι παρεξηγήσεις, αλλά και να γνωρίζουν οι πολίτες το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Δήμος Καλαμάτας:”Η Αστυνομία αρμόδια για τη σφράγιση καταστημάτων λόγω ηχορύπανσης”
To Top