Υγεία

Δήμος Καλαμάτας: Υποχρεωτικά self test για όλους τους εργαζόμενους

TI ANAΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σε εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από Covid 19 – self test, όλοι οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δήμο και τα Νομικά του Πρόσωπα υποχρεούται να υποβάλλονται σε διαγνωστικό έλεγχο. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα πριν την προσέλευση του απασχολούμενου στην εργασία του, με φυσική παρουσία.

Η προμήθεια των τεστ γίνεται αυτοπροσώπως από τα φαρμακεία -δωρεάν- με την επίδειξη του ΑΜΚΑ και μετά το πέρας του αυτοελέγχου (οι οδηγίες χρήσης επισυνάπτονται στο έγγραφο του φαρμακείου), ο υπάλληλος υποχρεούται να καταχωρίσει στο σύστημα το αποτέλεσμα :

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η καταχώρηση του αποτελέσματος στο σύστημα ή δεν υπάρχει η δυνατότητα προμήθειας από το φαρμακείο, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε άμεσα  με το Συ.Κε.Δι.Κ (Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κορωνοϊού Δήμου Καλαμάτας) 2721360670,  καθημερινά Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 π.μ. -16:00 μ.μ., προκειμένου να δοθούν περισσότερες πληροφορίες, για τη διενέργεια rapid test αλλά και τη καταχώρηση των αποτελεσμάτων στο σύστημα.

Δήμος Καλαμάτας: Υποχρεωτικά self test για όλους τους εργαζόμενους
To Top