ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη προσωπικού 6 ατόμων για το Κέντρο Κοινότητας

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι ατόμων για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Καλαμάτας και αντίστοιχης κινητής μονάδας με ευθύνη κάλυψης των αναγκών του συνόλου των Δήμων της Π.Ε. Μεσσηνίας”.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στην ανακοίνωση ΣΟΧ1/2017 έχει ήδη ξεκινήσει απο την Πέμπτη 24/8/2017 και λήγει τη Δευτέρα 4/9/2017.

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να στελεχώσει τόσο το Κέντρο Κοινότητας όσο και την Κινητή Μονάδα του με πεδίο δράσης σε όλη τη Μεσσηνία ανακοίνωσε πως θα προσλάβει 2 ΠΕ Κοινωνικούς Λειτουργούς και 1 ΠΕ Ψυχολόγο για την κάλυψη της Κεντρικής Μονάδας του Κέντρου Κοινότητας, καθώς και 1 ΠΕ Ψυχολόγο,1 ΠΕ Κοινωνικό Λειτουργό και έναν ΔΕ οδηγό της κινητής μονάδας που θα διαθέτει το Κέντρο Κοινότητας.

Δείτε εδώ αναλυτικά την ανακοίνωση:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΣΟΧ1-2017

Το έντυπο της αίτησης μπορείτε να δείτε εδώ:
ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης εδώ:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Δήμος Καλαμάτας: Πρόσληψη προσωπικού 6 ατόμων για το Κέντρο Κοινότητας
To Top