ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Καλαμάτας: Το Προεδρείο του Δ.Σ. και τα μέλη των Επιτροπών για τη διετία 2022-2023

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας προχώρησε χθες στη διαδικασία εκλογής 6 μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, εκ των οποίων 2 προέρχονται από την παράταξη του Δημάρχου και τα υπόλοιπα 4 μέλη ανά ένα από τις παρατάξεις «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ», «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ», «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» και «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ».

Ύστερα από μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη, εξελέγησαν:

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος ο αντιδήμαρχος Σαράντος Μαρινάκης

Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

Από την παράταξη του Δημάρχου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» οι Δημήτριος Μαστραγγελόπουλος και Νικόλαος Μπασακίδης.

Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» ο Βασίλειος Κοσμόπουλος

Από την παράταξη «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» ο Βασίλειος Τζαμουράνης

Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» ο Λεωνίδας Λιάππας

Από την παράταξη «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» ο Αναστάσιος Αγγελής

Αναπληρωματικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

Από την παράταξη του Δημάρχου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» οι Παντελής Δρούγας, Ιωάννης Μπάκας και Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος

Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» οι Βασίλειος Κανάκης και Ιωάννης Χριστόπουλος

Από την παράταξη «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» ο Γεώργιος Σωφρονάς

Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» η Μαρία Οικονομάκου

Από την παράταξη «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» ο Αναστάσιος Σκοπετέας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Πρόεδρος ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης

Τακτικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής:

Από την παράταξη του Δημάρχου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» οι Κωνσταντίνος Αθανασόπουλος και Παντελής Δρούγας

Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» ο Δημήτριος Φαββατάς

Από την παράταξη «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» ο Κωνσταντίνος Τσαπόγας

Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» ο Λεωνίδας Λιάππας

Από την παράταξη «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» η Μαρία Μπαρούνη

Αναπληρωματικά Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Από την παράταξη του Δημάρχου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ» οι Γεώργιος Φάβας, Παναγιώτης Βασιλόπουλος και Ιωάννης Μπάκας

Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» οι Ιωάννης Χριστόπουλος και  Βασίλειος Κανάκης

Από την παράταξη «ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΔΗΜΟΣ» η Μαρία Μαλαπάνη

Από την παράταξη «ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΜΕ» η Μαρία Οικονομάκου

Από την παράταξη «ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΔΥΝΑΜΗ» ο Αναστάσιος Σκοπετέας.

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μετά την ανάδειξη των υποψηφίων, διεξήχθη ψηφοφορία, βάσει της οποίας διαμορφώθηκε το νέο Προεδρείο ως εξής:

  • Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου επανεξελέγη ο Δημήτριος Πολίτης, προερχόμενος και προταθείς από την παράταξη του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, ο οποίος έλαβε 19 ψήφους, ενώ βρέθηκαν 18 λευκά ψηφοδέλτια
  • Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Ευστάθιος Σταματόπουλος, προερχόμενος και προταθείς από την παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη (παράταξη με επικεφαλής τον κ. Κοσμόπουλο), ο οποίος έλαβε 22 ψήφους, ενώ βρέθηκαν 15 λευκά ψηφοδέλτια
  • Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου εξελέγη ο Κωνσταντίνος Τσαπόγας, προερχόμενος και προταθείς από την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη (παράταξη με επικεφαλής τον κ. Τζαμουράνη), ο οποίος έλαβε 24 ψήφους, ενώ βρέθηκαν 13 λευκά ψηφοδέλτια.

Δήμος Καλαμάτας: Το Προεδρείο του Δ.Σ. και τα μέλη των Επιτροπών για τη διετία 2022-2023
To Top