ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Πως κατανέμονται οι δημοτικοί πόροι τον Ιούλιο

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου, σήμερα Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, για την κατανομή χρηματοδότησης κατ’ αυτόν το μήνα ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

A’: Διευθύνσεις Δήμου
• Διεύθυνση Καθαριότητας: 475.000 €
• Διεύθυνση Οικονομικών: 350.000 €
• Διεύθυνση Γεωτεχνικών: 9.500 €
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 19.500 €

Σύνολο: 854.000 €

Β’: Νομικά Πρόσωπα Δήμου
• Φιλαρμονική: 50.000 €
• Κ.Ε. «Φάρις»: 100.000 €
• Αθλητικός Οργανισμός: 25.000 €
• Πνευματικό Κέντρο: 20.000 €

Σύνολο: 195.000 €

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΡΩΝ ΣΑΤΑ 2018
• Διεύθυνση Γεωτεχνικών: 10.000 €
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 37.600 €
Σύνολο: 47.600 €.

Δήμος Καλαμάτας: Πως κατανέμονται οι δημοτικοί πόροι τον Ιούλιο
To Top