ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Πλειοδοτική δημοπρασία για άσκηση δραστηριοτήτων στην παραλία

Η ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει δημόσια ανοικτή πλειοδοτική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού του Δήμου Καλαμάτας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος το οποίο περιγράφεται παρακάτω, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού ήτοι τοποθέτηση μηχανοκίνητων και μη θαλάσσιων μέσων αναψυχής ως εξής:

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στην οδό Αθηνών αριθμός 99- αίθουσα 2.13-ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών ακινήτων του Δήμου Καλαμάτας την 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ .
Η χρονική διάρκεια της μίσθωσης (παραχώρησης) καθορίζεται σε τρία έτη με λήξη των συμβάσεων την 31-12-2022. Το επιτευχθέν μίσθωμα προσαυξάνεται με τα ισχύοντα τέλη χαρτοσήμου τα οποία βαρύνουν τον μισθωτή.

Δήμος Καλαμάτας: Πλειοδοτική δημοπρασία για άσκηση δραστηριοτήτων στην παραλία
To Top