ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Η κατανομή δημοτικών πόρων για τον Ιούνιο

Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα υπό την προεδρία του Δημάρχου Καλαμάτας, Παναγιώτη Νίκα, για την κατανομή χρηματοδότησης κατ’ αυτόν το μήνα ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

A’: Διευθύνσεις Δήμου
• Διεύθυνση Καθαριότητας: 205.000 €
• Διεύθυνση Οικονομικών: 300.000 €
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 3.500 €
• Διεύθυνση Γεωτεχνικών: 95.000 €

Σύνολο: 603.500 €

Β’: Νομικά Πρόσωπα Δήμου
• Κ.Ε. «Φάρις»: 90.000 €
• Αθλητικός Οργανισμός: 40.000 €
Σύνολο: 130.000 €

Γενικό σύνολο: 733.500 €.

Δήμος Καλαμάτας: Η κατανομή δημοτικών πόρων για τον Ιούνιο
To Top