ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Ισχύει η απαγόρευση εισόδου σκύλων στο Πάρκο Σιδηροδρόμων

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ

Η Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος και Ιονίου εξέτασε την από 07-12-2018 προσφυγή, που είχε υποβάλει πολίτης κατά της αριθ. 546/2015 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καλαµάτας. Υπενθυμίζεται ότι με την Απόφαση αυτή εγκρίθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων, που προβλέπει – μεταξύ άλλων – την απαγόρευση εισόδου σκύλων στο Κεντρικό Πάρκο της Καλαμάτας. Η προαναφερθείσα προσφυγή απερρίφθη από την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση.

Σημειώνεται ότι στο χώρο του Δημοτικού Πάρκου Σιδηροδρόμων απαγορεύθηκε η διέλευση σκύλων διότι εκεί λειτουργούν 3 παιδικές χαρές του Δήμου και 2 χώροι άθλησης, ενώ πραγματοποιούνται στο Πάρκο καθημερινά σχολικές εκδρομές.

Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά εάν ορισμένοι συμπολίτες μας συγκέντρωναν τα περιττώματα των ζώων τους και δεν άφηναν τα δεσποζόμενα εντελώς ελεύθερα στη βόλτα τους. Υπάρχουν πολλοί χώροι στην πόλη για την ανεμπόδιστη βόλτα των ζώων, από το νόμο όμως αυτή απαγορεύεται σε παιδικές χαρές, σε αθλητικούς χώρους και εκεί όπου συγκεντρώνονται γενικά παιδιά, για λόγους ασφαλείας και υγείας”, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.

Δήμος Καλαμάτας: Ισχύει η απαγόρευση εισόδου σκύλων στο Πάρκο Σιδηροδρόμων
To Top