ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Επανέρχονται στην εργασία τους στην Καθαριότητα 12 άτομα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

“Εξομαλύνεται η κατάσταση με τα απορρίμματα” δηλώνει η Δημοτική Αρχή Καλαμάτας

“Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 208, τεύχος Α΄/11.12.2018) o Nόμος υπ’ αριθμ. 4582, στο άρθρο 77 του οποίου αναφέρεται ότι «η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της Προκήρυξης 3Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ 4/2018) και απασχολείται προσωρινά, σύμφωνα με την παρ. 18 του άρθρου 18 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), παρατείνεται από τη λήξη τους και μέχρι τη δημοσίευση των οριστικών πινάκων διοριστέων της Προκήρυξης 3Κ/2018 από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού».

Κατόπιν τούτου, επανέρχονται στην εργασία τους, στη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δήμου Καλαμάτας, 12 άτομα, οδηγοί απορριμματοφόρων και εργάτες καθαριότητας, γεγονός που θα οδηγήσει στην εξομάλυνση της κατάστασης όσον αφορά στην αποκομιδή των απορριμμάτων”.

Δήμος Καλαμάτας: Επανέρχονται στην εργασία τους στην Καθαριότητα 12 άτομα
To Top