ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως 500 € σε πάμπτωχους συμπολίτες μας

Εγκρίθηκε η έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε κατοίκους, οι οποίοι περιέρχονται σε αδυναμία αντιμετώπισης των άμεσων βιοτικών τους αναγκών με δικά τους μέσα. Προβλέπεται η χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης μέχρι του ποσού των 500 € ανά έτος και οικογένεια.

Η χορήγηση αυτών των ενισχύσεων υπήρχε πάντοτε ως πρόβλεψη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό, αλλά χρήματα δε στέλνονται από το Κράτος για το σχετικό Κωδικό Αριθμό την τελευταία τριετία, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας.

ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ 500 ΕΥΡΩ

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη διαδικασία χορήγησης της εφάπαξ βοήθειας, η οποία θα προϋποθέτει σύνταξη έκθεσης από κοινωνικό λειτουργό, την επικύρωσή της από το Διευθυντή Πρόνοιας και τη λήψη απόφασης από το Δήμαρχο. Θα ληφθεί η κατάλληλη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Η ενίσχυση αυτή αφορά σε απολύτως ακραίες περιπτώσεις πολιτών, που δεν καλύπτονται από την υπάρχουσα προνοιακή πολιτική.

Δήμος Καλαμάτας: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση έως 500 € σε πάμπτωχους συμπολίτες μας
To Top