ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δήμος Καλαμάτας: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 11 άπορους

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε 11 οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Καλαμάτας, συνολικού ποσού 3.380 €.

Η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση δίνεται σε 11 περιπτώσεις συμπολιτών μας μετά από κοινωνική έρευνα της Υπηρεσίας Πρόνοιας του Δήμου για κάθε περίπτωση χωριστά, και μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως προβλέπει ο νόμος.
Τα ποσά διαφοροποιούνται ανάλογα με την περίπτωση και κυμαίνονται από 130 ευρώ έως 500 ευρώ.

Οι λόγοι που αναφέρονται στις συνοδευτικές εκθέσεις της Πρόνοιας είναι: κάλυψη άμεσων βιοτικών αναγκών, αντιμετώπιση ιδιαίτερα σοβαρού προβλήματος υγείας, κάλυψη κόστους ειδικής ιατρικής εξέτασης, κάλυψη των αναγκών λόγω καταστροφής οικίας από πυρκαγιά.

Να σημειωθεί ότι τα βοηθήματα αυτά είναι αφορολόγητα, και δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν κατάσχονται ούτε συμψηφίζονται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία, ΟΤΑ, κλπ.

Δήμος Καλαμάτας: Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε 11 άπορους
To Top