ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Καλαμάτας: Αλλαγές στους αντιδημάρχους-Ποιοί χάνουν αρμοδιότητες και ποιοί κερδίζουν

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τροποποίηση - συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Αντιδημάρχων και ορισμός αρμοδίων για θέματα της Κοινότητας Καλαμάτας

Με την υπ’ αριθμ.: 99/2024 Απόφαση Δημάρχου, τροποποιείται - συμπληρώνεται η υπ’ αριθμ.: 14/2024 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων, ως προς το μέρος των αρμοδιοτήτων τους, ως εξής:

Αντιδήμαρχος Διοίκησης, Ανθρώπινου Δυναμικού και Κοινωνικής Μέριμνας: Σαράντος Μαρινάκης.

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης: Αναστάσιος Σκοπετέας.

Αντιδήμαρχος Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και Αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Φιλαρμονικής: Ηλίας Κουτίβας.

Την αρμοδιότητα για το συγκοινωνιακό - κυκλοφοριακό αναλαμβάνουν, επιπλέον των υπολοίπων αρμοδιοτήτων τους, ο Αντιδήμαρχος Νέων Έργων και Πολεοδομίας Βασίλης Κουτραφούρης ως προς τις μελέτες και ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Αστυνομίας Παντέλης Δρούγας ως προς τη διαχείριση κυκλοφοριακών θεμάτων καθημερινότητα της πόλης.

Οι υπόλοιπες αρμοδιότητες παραμένουν ως περιγράφονται στην Απόφαση.

 

Επιπλέον, για τη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, ο Δήμαρχος ορίζει ανά τομέα ευθύνης τα ακόλουθα:

ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΟ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΣ: Λύρας Παναγιώτης

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΜΟΥΣΙΚΗΣ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ: Λύρας Παναγιώτης

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ: Λύρας Παναγιώτης

ΝΕΑ ΕΡΓΑ: Αποστολόπουλος  Σπύρος & Μπάμπαλη Κατερίνα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ: Αγγελάκης Παναγιώτης

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: Αλεξόπουλος Δημήτρης

ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΟΜΒΡΙΩΝ: Τσώλης Ηλίας

ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ: Χαχής Βαγγέλης

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ: Χριστοπούλου Έφη

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ: Μπάμπαλη Κατερίνα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ: Χριστοπούλου Έφη

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ,ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ): Καραμούζης Νικήτας

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΛΠ): Αποστολόπουλος Σπύρος

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Τσώλης Ηλίας & Χριστοπούλου Έφη

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ: Αλεξόπουλος Δημήτρης

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ: Καραμούζης Νικήτας

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΛΣΩΝ, ΚΗΠΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ κλπ:  Αγγελάκης Παναγιώτης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΑΣΙΝΟ – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ: Χαχής Βαγγέλης

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΝΟΙΑ – ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗ – ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ: Χαχής Βαγγέλης

ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΡΙΜΝΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ: Αγγελάκης Παναγιώτης

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΛΠ: Μπάμπαλη Κατερίνα & Χριστοπούλου Έφη.

Δημοφιλέστερα

To Top