ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Καλαμάτας: Αυτοί είναι οι νέοι πρόεδροι σε Δημοτικές Επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα

Πρόεδρος στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας: Γιάννης Αδαμόπουλος

Πρόεδρος Αθλητικού Φορέα: Τάκης Βασιλόπουλος

Πρόεδρος Κοινωφελούς Επιχείρησης “Φάρις”:Γιάννης Δούζης

Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ: Νίκος Μπασακίδης

Πρόεδρος ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ: παραμένει ο Γιώργος Φάβας

Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου: παραμένει ο Σαράντος Μαρινάκης

Aναλυτικά:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, στην 26η/2018 συνεδρίασή του, χθες Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 20.00, σχετικά με τον ορισμό μελών Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Καλαμάτας, μετά τις παραιτήσεις μελών των ΔΣ και κατόπιν εισηγήσεως του Δημάρχου, αποφάσισε τα εξής:

i. Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας: Διαμορφώθηκε η σύνθεση του ΔΣ, Πρόεδρος παρέμεινε ο Δημήτριος Πολίτης και Αντιπρόεδρος εξελέγη η Τασούλα Φοίφα

ii. Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Καλαμάτας: Διαμορφώθηκε η σύνθεση του ΔΣ, Πρόεδρος εξελέγη ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος και Αντιπρόεδρος ο Νικόλαος Μπασακίδης

iii. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Διαμορφώθηκε η σύνθεση του ΔΣ, Πρόεδρος παρέμεινε ο Σαράντος Μαρινάκης και Αντιπρόεδρος εξελέγη η Αθηνά Ξανθάκη

iv. Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.): Διαμορφώθηκε η σύνθεση του ΔΣ, Πρόεδρος ορίσθηκε ο Νικόλαος Μπασακίδης και Αντιπρόεδρος παρέμεινε ο Ηλίας Κουτίβας

v. Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και Κοινοτήτων περιοχής Καλαμάτας: Θα προταθεί ο Ανδρέας Καραγιάννης για τη θέση του Προέδρου και ο Δημήτριος Δημόπουλος για τη θέση του Αντιπροέδρου

vi. Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας «Φάρις»: Διαμορφώθηκε η σύνθεση του ΔΣ, Πρόεδρος ορίσθηκε ο Ιωάννης Δούζης και Αντιπρόεδρος ο Αθανάσιος Ηλιόπουλος

vii. Κτηματική Καλαμάτας Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία «Διοκλής»: Πρόεδρος παρέμεινε ο Γεώργιος Φάβας και Αντιπρόεδρος εξελέγη η Αναστασία Μπελογιάννη.

To Top