ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δήμος Δυτικής Μάνης: Συμβάσεις έργων στη Στούπα και στα Αλτομιρά

Δύο νέες συμβάσεις έργων υπέγραψε σήμερα 6/9 στο Δημαρχείο Δυτικής Μάνης, ο Δήμαρχος Γιάννης Μαραμπέας που αφορούν η μία την αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων του Δημοτικού Σχολείου Στούπας “Παν.Φωτέας’’, ποσού 28.856,66 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με την εταιρεία “ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε. -δ.τ. ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.”.

Αντικείμενο του έργου είναι η αντικατασταση των εξωτερικών κουφωμάτων του δημοτικού σχολείου του οικισμού Στούπας Τ.Κ. Νεοχωρίου καθώς και η προσθήκη προστατευτικών κιγκλιδωμάτων έξωθεν αυτών.
Η προθεσμία υλοποίησης είναι 6 μήνες, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από ΣΑΤΑ.
Η δεύτερη σύμβαση έργου αφορά την επισκευή του πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Αλτομιρών, ποσού 9.838,39 ευρώ πλέον ΦΠΑ, με την εταιρεία “ΤΣΕΡΠΕΣ-ΚΩΤΣΑΚΗΣ-ΠΑΠΑΔΕΑΣ Ο.Ε. -δ.τ. ΑΝΕΛΙΞΗ Ο.Ε.”.

Το έργο αφορά τη συντήρηση-επισκευή του κτιρίου που συστεγάζονταν το πρώην Δημοτικό Σχολείο και το πρώην Κοινοτικό γραφείο της Τ.Κ Αλτομιρών Δ.Ε Αβίας.
Η προθεσμία υλοποίησης είναι 6 μήνες, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από πιστώσεις ΥΠΕΣΔΔΔ-Επιχορήγηση για συντήρηση- επισκευή σχολικών κτηρίων.

Δήμος Δυτικής Μάνης: Συμβάσεις έργων στη Στούπα και στα Αλτομιρά
To Top