Το δικό μου Σχολείο

Didaktika: Επιδοτούμενη κατάρτιση στην Αγγλική γλώσσα για απόκτηση πιστοποιητικού ΑΣΕΠ

Οι ωφελούμενοι ΕΝΗΛΙΚΕΣ έχουν την ευκαιρία ν’ αποκτήσουν με μικρό κόστος μαθημάτων πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στα αναγνωρισμένα από το ΑΣΕΠ επίπεδα Β1, B2, C1, C2 για το πτυχίο Test of Interactive English – ΤΙΕ καταβάλλοντας μόνο 100€ για τα μαθήματα τους.

Οι αιτήσεις γίνονται για τα ανοικτά τμήματα για Lower & Proficiency καθημερινά στο εργαστήριο https://www.didaktika.gr/index.php/language-english/%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.html (Φραντζή 6 στον 1ο Όροφο)

Η εξέταση περιέχει μόνο για προφορικά και έκθεση.

*Η επιδότηση αφορά μόνο το κόστος μαθημάτων και όχι το κόστος εξετάσεων και βιβλίων το οποίο το πληρώνει ο ωφελούμενος.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε και στις ιστοσελίδες www.englishplus.gr και http://www.didaktika.gr

Αγγλικά μόνο για ενήλικες Καλαμάτα – Didaktika

https://www.didaktika.gr/index.php/language-english/%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AC-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%AE%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1.html

Didaktika: Επιδοτούμενη κατάρτιση στην Αγγλική γλώσσα για απόκτηση πιστοποιητικού ΑΣΕΠ
To Top