ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διατηρητέο Νεώτερο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς το Δημοτικό Κάτω Αμπελοκήπων

Υπεγράφη επίσημα την προηγούμενη εβδομάδα από την Υπουργό Πολιτισμού Λυδία Κονιόρδου η σχετική απόφαση χαρακτηρισμού ως “Διατηρητέου Νεωτέρου Μνημείου” Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδος του Δημοτικού Σχολείου Κάτω Αμπελοκήπων Μεσσηνίας.

Είχε μεσολαβήσει η θετική γνωμοδότηση, με σημαντική πλειοψηφία, του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ) του Υπουργείου Πολιτισμού (24.05.2018) και πλέον αναμένεται η δημοσιοποίηση του σχετικού ΦΕΚ, καθώς η σχετική απόφαση έχει πάρει Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ) και βρίσκεται πλέον στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση, με σειρά προτεραιότητας, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Διατηρητέο Νεώτερο Μνημείο Πολιτιστικής Κληρονομιάς το Δημοτικό Κάτω Αμπελοκήπων
To Top