ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΥΑΚ: Ζητεί χρηματοδότηση για τρία έργα από το ΠΕΠ ΕΣΠΑ

2.331.324 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας υπέβαλε αιτήσεις χρηματοδότησης από το ΠΕΠ Πελοποννήσου / ΕΣΠΑ, όσον αφορά στα εξής έργα:

1) Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων τηλελέγχου/τηλεχειρισμού σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού της Δ.Ε.Υ.Α. Καλαμάτας και του Συνδέσμου Ύδρευσης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 508.524 ευρώ

2) Αντικατάσταση αγωγού μεταφοράς νερού από τις πηγές Πηδήματος στην Τ.Κ. Αρφαρών, συνολικής δημόσιας δαπάνης 595.200 ευρώ

3) Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καλαμάτας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.227.600 ευρώ.

ΔΕΥΑΚ: Ζητεί χρηματοδότηση για τρία έργα από το ΠΕΠ ΕΣΠΑ
To Top