Επιχειρείν

Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές χωρίς να εφαρμόζουν λύσεις πληροφορικής

Έρχονται οι Εικονικές Ταμειακές Μηχανές (VCR)

O Σταύρος Στούπας της  Start-PC μας ενημερώνει:

Οι παρακάτω 3 φράσεις ίσως να μπορούσαν να μπουν σε διάφορα σημεία για να τονίσουν τη σημαντικότητα της ψηφιακής διασύνδεσης:

Η ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων κρίνεται αναγκαία

Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές χωρίς να εφαρμόζουν λύσεις πληροφορικής

Όλοι οι επιχειρηματίες πρέπει να απαντήσουν σε ένα κρίσιμο ερώτημα … Θα συνεχίζουν να αγωνίζονται στον επιχειρηματικό στίβο με όπλο τη πληροφορική ή θα βάλουν λουκέτο στους κόπους μιας ζωής.

ΑΡΘΡΟ Α

Τους τελευταίους μήνες ακούμε για σύνδεση των επιχειρήσεων με το MyData δίνοντας έτσι τα οικονομικά τους στοιχεία σε πραγματικό χρόνο στο υπουργείο οικονομικών. Πολλές οι απορίες, αρκετοί οι φόβοι και σίγουρα πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα.

Πάμε να δούμε μαζί ποια θα είναι αυτή η νέα πραγματικότητα.

Τι είναι το MyData

myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρμα των

Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στα οποία:

  • παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων

και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά

Πρότυπα (ΕΛΠ) και

  • απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως

προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων

ΑΦΟΡΑ Όλες τις Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία.

 

myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο) Περιλαμβάνει σε σύνοψη τις παρακάτω πληροφορίες, μετά την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου, σε επίπεδο εσόδων – εξόδων ανά μήνα: Εισοδήματα και Φόρος που προκύπτει μετά την εκκαθάριση. Τέλη Χαρτοσήμου, λοιπά Τέλη και Κρατήσεις. Λοιποί Φόροι. Εκροές – Εισροές ΦΠΑ και φόρος που προκύπτει. Παρακρατούμενοι Φόροι.

 QR Code στις αποδείξεις λιανικής

Απαιτείται η εκτύπωση ενός QR Code (δισδιάστατος γραμμικός κώδικας) στο σώμα της απόδειξης. Το QR Code αντικαθιστά το barcode στις αποδείξεις και περιέχει στοιχεία της απόδειξης, όπως τον αριθμό μητρώου ΦΗΜ, τον γενικό αύξοντα αριθμό προοδευτικών αποδείξεων και την συνολική αξία της απόδειξης ώστε να είναι δυνατός ο επιτόπιος έλεγχος.

Αντικατάσταση και αναβάθμιση ταμειακών μηχανών και φορολογικών μηχανισμών

Παρατείνεται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία για την απόσυρση των ταμειακών μηχανών, που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ, καθώς και η προθεσμία για την αναβάθμιση των τεχνικών προδιαγραφών των ΦΗΜ.

Εδώ τα πράγματα είναι απλά θα πρέπει όσοι επαγγελματίες χρησιμοποιούν ταμειακές μηχανές να έχουν τις κατάλληλες έτσι ώστε να μπορεί στο τέλος της ημέρας το Ζ να ανεβαίνει στο MyData. Για όσους δεν διαθέτουν internet στην επιχείρηση θα δοθούν σχετικές οδηγίες με πιο πιθανή τη λύση να μπορούν μια φορά το μήνα να μετακινούν τη ταμειακή τους σε χώρο με internet για να ανεβαίνουν τα Ζ και στη συνέχεια να την επιστρέφουν στο κατάστημα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δεν μπορεί να μην αναβαθμιστεί ένας ΦΗΜ επειδή για παράδειγμα δεν χρησιμοποιείται από μια επιχείρηση. ΦΗΜ που η επιχείρηση έχει ξεχασμένους και αδρανείς πρέπει να αποσυρθούν από το μητρώο του TAXIS πριν τις 31/10/2020, αλλιώς πρέπει να αναβαθμιστούν.

Η υποχρέωση έναρξης διαβίβασης αρχείων για τους ΦΗΜ όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων προβλέπεται στην απόφαση Α1138/2020 που αφορά την έναρξη λειτουργίας του Mydata και των Ηλεκτρονικών βιβλίων και είναι η 1/10/2020. Θεωρούμε ότι αυτή η ημερομηνία θα πάρει παράταση 3μηνη και θα πάει για 01/01/2021.

Εικονικές Ταμειακές Μηχανές (VCR)

Νέα δυνατότητα για τις επιχειρήσεις που έχουν λιανικές πωλήσεις. Πλέον μέσω ενός πιστοποιημένου Παρόχου, όπως η Epsilon Net θα μπορούν να εκδίδουν αποδείξεις λιανικής μέσω ειδικού λογισμικού που θα έχουν εγκαταστήσει σε ένα H/Y αφού θα επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ο πελάτης θα έχει τη δυνατότητα να πάρει την απόδειξή του εκτυπωμένη όπως σήμερα, σε SMS στο κινητό του ή ακόμα και στο mail του.

Με αυτή τη διαδικασία η επιχείρηση δεν θα χρειάζεται να αγοράζει κάθε 5-6 χρόνια μια ταμειακή μηχανή αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει νέα έξοδα όπως η χρέωση του ειδικού λογισμικού και μια ελάχιστη χρέωση για την κάθε απόδειξη.

Σίγουρα αυτή η λύση συμφέρει όσους εκδίδουν πολύ λίγες αποδείξεις λόγω της φύσης της εργασίας τους και είναι μια πρόσφατη λύση που έχει δοθεί για τις αποδείξεις λιανικής.

Eίναι πιθανό ότι η ημερομηνία εφαρμογής θα πάρει τρίμηνη παράταση και θα πάει για την αρχή του νέους έτους, δηλαδή την 1/01/2021.

Σε επόμενο άρθρο θα αναλύσουμε τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που θα πρέπει να λειτουργούν με εμπορικά προγράμματα.

 

 

Δεν μπορούν οι επιχειρήσεις να είναι ανταγωνιστικές χωρίς να εφαρμόζουν λύσεις πληροφορικής
To Top