ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δακοκτονία: οι ψεκασμοί της Παρασκευής

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι:

Την Παρασκευή 18/8/17 θα πραγματοποιηθούν ψεκασμοί δακοκτονίας στις Τοπικές Κοινότητες: ΣΟΥΛΗΝΑΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ, ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΑΣ, ΒΕΡΓΑΣ, ΒΕΛΙΚΑΣ και ΜΕΣΣΗΝΗΣ στις περιοχές: Φακίστρα, Κυδωνίτσα και Λύκος ενώ τo Σάββατο 19/8/17 στις περιοχές : Κυδωνίτσα, Λύκος και Τσουμπερλέκι.
Παρακαλούνται οι παραγωγοί να παρακολουθούν τους ψεκασμούς στους ελαιώνες τους και όσοι έχουν κτήματα περιφραγμένα να τα ανοίξουν.
Οι βιοκαλλιεργητές να επισημάνουν τα κτήματά τους περιμετρικά ώστε να είναι διακριτά κατά τον ψεκασμό.

Δακοκτονία: οι ψεκασμοί της Παρασκευής
To Top