ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Δακοκτονία: Σε αυτές τις περιοχές της Μεσσηνίας θα γίνουν σήμερα και τη Δευτέρα ψεκασμοί

Η ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας ανακοίνωσε ότι το Σάββατο 31/08/2019 θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός δακοκτονίας στις παρακάτω Κοινότητες:

Χανδρινού, Καστάνια και Πεταλίδι.

Τη Δευτέρα 2/9/2019 θα πραγματοποιηθεί ψεκασμός δακοκτονίας στις παρακάτω Κοινότητες:

Αχλαδοχώρι, Χράνοι, Σωτηριάνικα, Κάμπος, Άγιος Νικόλαος, Ρίγκλια, Χρυσοκελλαριά, Χανδρινού και Καστάνια

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να παρακολουθούν τους ψεκασμούς στους ελαιώνες τους και όσοι έχουν κτήματα περιφραγμένα να τα ανοίξουν.
Υπενθυμίζεται στους βιοκαλλιεργητές να επισημάνουν τα κτήματά τους περιμετρικά, ώστε να είναι διακριτά κατά τον ψεκασμό.

Δακοκτονία: Σε αυτές τις περιοχές της Μεσσηνίας θα γίνουν σήμερα και τη Δευτέρα ψεκασμοί
To Top