ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρηματοδότηση 59.520€ από το Πράσινο Ταμείο στον Δήμο Καλαμάτας για εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων

Τι αναφέρει ο Δήμος Καλαμάτας

Με απόφαση του Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, εγκρίθηκε πρόταση που είχε υποβάλει ο Δήμος Καλαμάτας στο πλαίσιο της δράσης «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων– Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».

Για την εν λόγω δράση, ο Δήμος θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 59.520€ μέσω του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2021.  

Όπως επισημαίνεται από τον Δήμο Καλαμάτας, με τη δράση αυτή θα μπορέσει να ολοκληρωθεί και υλοποιηθεί μέρος του υφιστάμενου σχεδιασμού του Δήμου, δεδομένου ότι παραμένουν αδιάνοικτα τμήματα οδών βασικών αξόνων, και δεν έχουν εξασφαλιστεί κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την εκπόνηση πράξεων αναλογισμού, και πράξεων εφαρμογής αλλά και της αδυναμίας καταβολής από τον Δήμο αποζημιώσεων λόγω έλλειψης χρηματοδότησης.

Προς τον σκοπό αυτό κρίθηκε απαραίτητο και προτάθηκε η εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για τη διάνοιξη οδών και την διαμόρφωση των προβλεπόμενων από το σχέδιο κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων, τόσο σε περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης όσο και σε περιοχές του ρυμοτομικού σχεδίου 1905, με ιεράρχηση και κατηγοριοποίηση των τμημάτων που πρέπει να προηγηθούν.

Χρηματοδότηση 59.520€ από το Πράσινο Ταμείο στον Δήμο Καλαμάτας για εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων
To Top