ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Χρηματοδότηση 39.060 ευρώ από το “ΦιλόΔημος ΙΙ” για στειρώσεις αδέσποτων στο Δήμο Καλαμάτας

Απόφαση ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, της Πράξης «Στειρώσεις αδέσποτων ζώων συντροφιάς, Δήμου Καλαμάτας», συνολικού προϋπολογισμού 39.060€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Καλαμάτας (Ν. Μεσσηνίας), υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας.

Από το ποσό των 39.060 €, τα 26.500€ προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και τα 12.560 € από δημοτικούς πόρους.

Χρηματοδότηση 39.060 ευρώ από το “ΦιλόΔημος ΙΙ” για στειρώσεις αδέσποτων στο Δήμο Καλαμάτας
To Top