Υγεία

Ο “χάρτης” της αιμοκάθαρσης στη Μεσσηνία: 12.620 αιμοκαθάρσεις το 2019 σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ 2 ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ  ΤΟΥ ΕΣΥ ΣΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Σήμερα το Messinia Live επιχειρεί να παρουσιάσει την “ακτινογραφία” των προσφερόμενων  υπηρεσιών  υγείας του ΕΣΥ στη Μεσσηνία σε επίπεδο αιμοκάθαρσης. Ένα θέμα που ενδιαφέρει, διότι η Μεσσηνία αποτελεί έναν ελκυστικό τουριστικό προορισμό και έχει πολύ μεγάλη αξία να μπορεί να ανταποκρίνεται στη ζήτηση τέτοιων  υπηρεσιών υγείας, και ιατρικού τουρισμού,  όχι μόνο για τις  “εγχώριες ανάγκες”  σε επίπεδο νομού, αλλά  και στον εσωτερικό αλλά και στον τουρισμό από το εξωτερικό.

Πρώτα από όλα όμως οφείλουμε να καταθέσουμε την κοινή εκτίμηση ότι και στις  2  Μονάδες Τεχνητού Νεφρού του ΕΣΥ (Καλαμάτα και Κυπαρισσία ) τα τελευταία χρόνια  έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις σε υποδομές και εξοπλισμό και σε συνδυασμό με τις τελευταίες μαζικές προσλήψεις νοσηλευτικού  προσωπικού.  Καταγράφεται έτσι μια άλλη δυναμική και για τις 2 Μονάδες  για μια καλύτερη και ποιοτικότερη προοπτική λειτουργίας τους. Παραμένει  ωστόσο η επιτακτική ανάγκη να στελεχωθούν με περαιτέρω ιατρικό προσωπικό.

Και στις 2 Μονάδες την επιστημονική και διοικητική  ευθύνη την έχει η μοναδική συντονίστρια διευθύντρια νεφρολογίας και διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας του Γ.Ν. Μεσσηνίας, Αγγελική Ζέρβα.

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ: ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Στελεχώνεται από 3 νεφρολόγους και από 18  άτομα νοσηλευτικό προσωπικό με προϊσταμένη την Ράλλη Μαρία.

Οι μόνιμοι ασθενείς της μονάδας έχουν αυξηθεί τον τελευταίο χρόνο και έχουν φτάσει συνολικά τους 65. Παράλληλα γίνονται αποδεκτά όλα τα αιτήματα των ασθενών που επιθυμούν να κάνουν αιμοκάθαρση στο Νοσοκομείο Καλαμάτας. Τα επείγοντα περιστατικά αιμοκάθαρσης κάθε μήνα ανέρχονται σε 11 ασθενείς με περίπου 39 αιμοκαθάρσεις μηνιαίως  τα οποία προέρχονται από ασθενείς που νοσηλεύονται στην ΜΕΘ,ΜΕΚ και λοιπά τμήματα. Ταυτόχρονα υποστηρίζει  επιστημονικά  την  ιδιωτική  Μονάδα Τεχνητού Νεφρού  “Μεσόγειος”  για  έκτακτες  αιμοκαθάρσεις   και  ότι  άλλο  χρειαστεί  στους  νεφροπαθείς   τους.

Το  2019 η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο Νοσοκομείο Καλαμάτας  πραγματοποίησε  9500  αιμοκαθάρσεις. Παράλληλα  τα  τελευταία  χρόνια  με  συντονισμένες    ενέργειες   της  Διοίκησης   υλοποιήθηκαν  σημαντικά  έργα  όπου  και  κατέστησαν   την   Μονάδα  Τεχνητού   Νεφρού  ως  ένα σύγχρονο  τμήμα. Ειδικότερα,   με  την  προμήθεια  20  νέων  μηχανημάτων  αιμοκάθαρσης   και  την  εγκατάσταση  νέου συστήματος  επεξεργασίας  νερού  να αποτελούν  2  σημαντικά  έργα  χρηματοδοτούμενα   από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  συνολικού  προϋπολογισμού  450.000  ευρώ.  Όπως  επίσης  σημαντική   ήταν  και  η  δωρεά  της  καπνοβιομηχανίας   ΚΑΡΕΛΙΑ  Α.Ε  με  της  18  νέες  πολυθρόνες  αιμοκάθαρσης.  Τέλος, στους άμεσους στόχους της Διοίκησης του Νοσοκομείου όσο και   της  Συντονίστριας  Διευθύντριας  του  τμήματος   είναι  η  αύξηση  μιας   επιπλέον   βάρδιας και δυνατότητα φιλοξενιών και μονίμων ασθενών 14 ακόμη ατόμων.

ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας δίνει ειδικότητα Νεφρολογίας ένα (1) έτος και είναι πιστοποιημένη κατά ISO 2001-2000, από το 2003 ως και σήμερα με αναβάθμιση του συστήματος το 2018.

Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 3120 αιμοκαθάρσεις και αυτή την εποχή προσφέρει υπηρεσίες αιμοκάθαρσης σε 24 ασθενείς. Μάλιστα με το αριθμ.πρωτ.12282/11-07-2019 έγγραφο προς τον ΕΟΠΥΥ Μεσσηνίας,  γνωστοποιείται ότι η Μ.Τ.Ν. Κυπαρισσίας έχει κενές κλίνες και τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει νέους ασθενείς. Και στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Κυπαρισσίας τη διοικητική και επιστημονική ευθύνη του Τμήματος έχει η Συντονίστρια Διευθύντρια Νεφρολογίας Αγγελική Ζέρβα, η οποία συνεπικουρείται από 2 γενικούς ιατρούς.

Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι τα τελευταία 3 χρόνια και στη  Μονάδα της Κυπαρισσίας έχουν γίνει σημαντικά έργα κυρίως μέσω της εκποίησης του κληροδοτήματος Μαρίνας Αριδά και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων , που έχουν εκσυγχρονίσει τη Μονάδα και έχουν αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ειδικότερα έγινε αντικατάσταση του συστήματος επεξεργασίας νερού, πραγματοποιήθηκαν κτιριακές παρεμβάσεις, μονώσεις και ανακαινίσεις, εγκαταστάθηκαν   12   νέα μηχανήματα  αιμοκάθαρσης νέας γενιάς και υλοποιήθηκε η προμήθεια  12   νέων πολυθρόνων αιμοκάθαρσης.

Η Μονάδα  υποστηρίζεται από 8 άτομα νοσηλευτικό προσωπικό και προϊσταμένη είναι η  Αιμιλία Τασουλή.

Στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Κυπαρισσίας έχει διαμορφωθεί ειδικός θάλαμος σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, για να υποδέχεται ύποπτα περιστατικά για Covid 19.

Άμεσοι στόχοι της Διοίκησης είναι η αύξηση των μονίμων θέσεων των αιμοκαθαιρόμενων  ασθενών και η κάλυψη όλων των φιλοξενιών και ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο διακοπών.

Ο “χάρτης” της αιμοκάθαρσης στη Μεσσηνία: 12.620 αιμοκαθάρσεις το 2019 σε Καλαμάτα και Κυπαρισσία
To Top