Παιδί

Σήμερα τα αποτελέσματα μοριοδότησης για τους Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αύριο, Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καλαμάτας οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών και επανεγγραφών παιδιών στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου καθώς και των επιλαχόντων για το σχολικό έτος 2018-2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/28.06.2010 απόφαση της ειδικής επιτροπής επιλογής.

Για διευκόλυνση των γονέων τα αποτελέσματα της μοριοδότησης με τους σχετικούς πίνακες θα μπορούν να τα δουν και στην ιστοσελίδα του Δήμου ( www.kalamata.gr ).

Δυνατότητα ένστασης όσο αφορά στη μοριοδότηση καθώς και τυχόν αλλαγές προτίμησης, θα έχουν οι γονείς από Δευτέρα 2 έως Παρασκευή 6 Ιουλίου.

Οι νέοι πίνακες μετά την αξιολόγηση των ενστάσεων, εφόσον υπάρξουν, θα αναρτηθούν και πάλι στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η κατάρτιση των οριστικών πινάκων επιλογής βάσει μορίων θα γίνει μετά και την έκδοση των αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Σήμερα τα αποτελέσματα μοριοδότησης για τους Παιδικούς Σταθμούς Καλαμάτας
To Top