Παιδί

Αθανασόπουλος: “Αισιοδοξώ ότι θα υπάρξει η απαιτούμενη προσαρμοστικότητα-Oι μαθητές μας θα μαθαίνουν ασφαλείς””

TI ANAΦΕΡΕΙ ΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

«Η διαφύλαξη των αγαθών της υγείας και της παιδείας είναι το στοίχημα που οφείλει να κερδίσει η κοινωνία μας αυτή τη χρονική περίοδο. Ιδιαίτερα οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού, οφείλουμε να μεριμνήσουμε για την προστασία των πολύτιμων αυτών αγαθών, δεδομένου ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκινάει με μία μεγάλη ιδιαιτερότητα, την παρουσία της πανδημίας covid-19 στη ζωή μας και την ανάγκη προσαρμογής όλων στα μέτρα προστασίας και πρόληψης.
Εύχομαι στις μαθήτριες, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς, καλή και δημιουργική σχολική χρονιά. Η διαχείριση του χρόνου μεταξύ της αίθουσας και του σπιτιού δεν είναι η μόνη πρόκληση που καλούνται να αντιμετωπίσουν φέτος οι μαθητές, αλλά να συνδυάσουν και τις εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης. Με υπομονή, επιμονή και δύναμη, ακολουθώντας τις οδηγίες της ειδικής ομάδας επιστημόνων, αισιοδοξώ ότι θα υπάρξει η απαιτούμενη προσαρμοστικότητα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, απαραίτητη είναι και η κατανόηση και η συνεργασία των γονέων.
Ως Δημοτική Αρχή, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την εκπαιδευτική κοινότητα και τα υπουργεία, στοχεύοντας σε ένα ασφαλές και ποιοτικό σχολικό περιβάλλον, όπου οι μαθητές μας θα μαθαίνουν ασφαλείς. Καλή σχολική χρονιά.

Αθανασόπουλος: “Αισιοδοξώ ότι θα υπάρξει η απαιτούμενη προσαρμοστικότητα-Oι μαθητές μας θα μαθαίνουν ασφαλείς””
To Top