ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άσυλο Ανιάτων: “Η συνδικαλιστική δράση των απολυθέντων ήταν ανύπαρκτη”-Στα δικαστήρια προσφεύγει η Διοίκηση του Ιδρύματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΙΔΡΥΜΑ ΑΠΟΡΩΝ ΑΝΙΑΤΩΝ – Η ΣΤΕΓΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»

“Γίνεται επίκληση στον συνδικαλισμό ως καταφύγιο της αντισυμβατικής εργασιακής συμπεριφοράς” – Τη λύση θα δώσουν τα Δικαστήρια.

Εσχάτως, έχουν δει το φως της δημοσιότητας ανακοινώσεις και καταγγελίες εις βάρος του νομικού προσώπου «Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων – Η Στέγη της Εκκλησίας» για την απόλυση πέντε εργαζομένων, που φέρονται να διαθέτουν συνδικαλιστική ιδιότητα.

Είναι γεγονός ότι σε όλα τα δημοσιεύματα στηλιτεύονται οι καταγγελίες βασιζόμενες αποκλειστικά στην δήθεν συνδικαλιστική ιδιότητα των απολυμένων, και όχι η ορθότητα ή μη της αποφάσεως μας για τη λύση της σχέσεως εργασίας, ήτοι στην ορθή ή μη εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων και μάλιστα σε ένα χώρο τόσο ευαίσθητο , που φιλοξενούνται άνθρωποι με προβλήματα, οι οποίοι χρήζουν αγάπης και ιδιαίτερης φροντίδας .

Η φερόμενη συνδικαλιστική ιδιότητα, οφείλουμε να ενημερώσουμε, μας έγινε γνωστή μετά τις καταγγελίες και την επέλευση των αποτελεσμάτων αυτών, και μάλιστα με ανακριβείς, όπως προέκυψε βεβαιώσεις. Η συνδικαλιστική δράση των απολυθέντων ήταν ανύπαρκτη, ή τουλάχιστον δεν είχε εξωτερικευθεί προς εμάς.

Το νομικό πρόσωπο, ως νομίμως εκπροσωπείται, σέβεται απολύτως τα ατομικά και συλλογικά συνταγματικώς κατοχυρωμένα δικαιώματα των εργαζομένων, τόσο δηλαδή του δικαιώματος στην εργασία, όσο και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Γι’ αυτό το λόγο, με πολύ περίσκεψη προχωρήσαμε στις καταγγελίες των συγκεκριμένων μέχρι πρότινος εργαζομένων μας και οι καταγγελίες δεν ήταν άμεσες, ώστε ως φαίνεται εκ του αποτελέσματος κατά το χρόνο αυτό να επιχειρήσουν οι περί ων ο λόγος να ματαιώσουν τις προδιαγεγραμμένες απολύσεις τους, αποκτώντας –ψευδεπίγραφες θεωρούμε- συνδικαλιστικές ιδιότητες. Καλώς προστατεύεται η συνδικαλιστική δράση, αρκεί αυτή να υπάρχει και να είναι γνωστή και σε κάθε περίπτωση δεν περιποιεί τιμή στο συνδικαλιστικό κίνημα να γίνεται επίκληση στον συνδικαλισμό ως καταφύγιο της αντισυμβατικής εργασιακής συμπεριφοράς.

Ως διαφαίνεται , οι εν λόγω υποθέσεις θα επιλυθούν στο φυσικό δικαστή, στα Δικαστήρια, των οποίων την κρίση σεβόμαστε απολύτως. Η μονομερής παράθεση επιχειρημάτων σε άλλους χώρους και ηλεκτρονικά έντυπα, εξυπηρετεί μόνο τη δημιουργία εντυπώσεων και σκοπιμοτήτων”, καταλήγει η ανακοίνωση.

Άσυλο Ανιάτων: “Η συνδικαλιστική δράση των απολυθέντων ήταν ανύπαρκτη”-Στα δικαστήρια προσφεύγει η Διοίκηση του Ιδρύματος
To Top