Ασπίδα προστασίας αποκτά ο Κυπαρισσιακός Κόλπος
Green life

Ασπίδα προστασίας αποκτά ο Κυπαρισσιακός Κόλπος

Με Π.Δ. χαρακτηρίζεται Περιοχή Προστασίας της Φύσης – Σ. Φάμελλος: Το Π.Δ. αντιμετωπίζει αυθαιρεσίες, λύνει προβλήματα και δίνει σαφείς κατευθύνσεις

Θεσμικό καθεστώς προστασίας αποκτούν πολύτιμα κομμάτια του Κυπαρισσιακού Κόλπου, χερσαία, υδάτινα και θαλάσσια, στους νομούς Ηλείας και Μεσσηνίας, ύστερα από χρόνια παλινωδιών και αφού στο τέλος του 2016 η Ελλάδα εισέπραξε ακόμη μία καταδίκη για την παραβίαση της κοινοτικής Οδηγίας περί οικοτόπων.

Ασπίδα προστασίας αποκτά ο Κυπαρισσιακός Κόλπος

Σημαντικές περιοχές ανήκουν στο Δίκτυο Natura 2000, ενώ αποτελούν βιότοπο της θαλάσσιας χελώνας. Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο χαρακτηρίζεται ο Κυπαρισσιακός και η ευρύτερη περιοχή του ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης, οριοθετεί τις ζώνες προστασίας με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητες και χρήσεις και καθορίζει όρους και περιορισμούς στη δόμηση. Οδεύει δε προς το Εθνικό Τυπογραφείο, αφού έλαβε ήδη την υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Έτσι δημιουργείται μια ενιαία ζώνη ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», η οποία υποδιαιρείται σε τρεις επιμέρους, θεσπίζονται Πέντε Ζώνες υπό τη γενικότερη ονομασία «Προστατευόμενοι Φυσικοί Σχηματισμοί» και η Περιφερειακή Ζώνη Προστασίας, η οποία ονομάζεται Ζώνη Αγροτικού Τοπίου.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Διάταγμα προβλέπει:

* Την απαγόρευση δόμησης στις περιοχές προστασίας της φύσης (αμμοθίνες και αιγιαλό), καθώς και σε απόσταση τουλάχιστον 50 μ. από τις αμμοθίνες, ώστε να μειώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι ανθρωπογενείς επεμβάσεις σε ιδιαίτερα ευαίσθητα οικοσυστήματα και είδη.

Ασπίδα προστασίας αποκτά ο Κυπαρισσιακός Κόλπος

* Τον καθορισμό όρων και περιορισμών στην απλή χρήση του αιγιαλού και της παραλίας από τη λειτουργία επιχειρήσεων θαλάσσιας αναψυχής. Σε περιοχές όπου παρουσιάζεται το μεγαλύτερο ποσοστό ωοτοκίας της χελώνας Caretta caretta απαγορεύεται η τοποθέτηση επίπλων θαλάσσης.

* Τον εκσυγχρονισμό των τουριστικών εγκαταστάσεων στην περιοχή του Καϊάφα, χωρίς καταλήψεις και υποβάθμιση ευαίσθητων οικοσυστημάτων.

* Την απαγόρευση περαιτέρω επεμβάσεων στην περιοχή του Αγ. Νικολάου μέχρι την οριοθέτηση και τη ρύθμιση των υπαρχουσών χρήσεων και δραστηριοτήτων και την απομάκρυνση παράνομων κατασκευών από τον αιγιαλό.

* Την αύξηση της αρτιότητας για δόμηση στα 20 στρέμματα, από 10, με ταυτόχρονη διατήρηση του δικαιώματος δόμησης στα 10 στρέμματα ως μεταβατική διάταξη για τις ιδιοκτησίες που έχουν διαμορφωθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Π.Δ.

* Τη μείωση του συνόλου της κάλυψης των κτηριακών εγκαταστάσεων, όπου επιτρέπονται, και των διαμορφώσεων του περιβάλλοντος χώρου στο 30% της έκτασης, με το υπόλοιπο 70% να διατηρεί τη φυσική βλάστηση ή τον γεωργικό χαρακτήρα.

* Οι νομίμως υφιστάμενες δραστηριότητες μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους εφόσον εξασφαλίσουν, όπου απαιτείται, τους κατάλληλους περιβαλλοντικούς όρους.

Όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σ. Φάμελλος: «Το Π.Δ. ξεκαθαρίζει τις χρήσεις γης, αντιμετωπίζει τις αυθαιρεσίες, λύνει χρόνια προβλήματα και δίνει σαφείς κατευθύνσεις ανάπτυξης, αξιοποιώντας και ενισχύοντας τα φυσικά πλεονεκτήματα και με σεβασμό στην περιουσία και στις δραστηριότητες των πολιτών και των οικονομικών παραγωγών».
Υπενθυμίζει δε ότι «οι προηγούμενες κυβερνήσεις, με το σχέδιο Π.Δ. που προώθησαν για την περιοχή του Κυπαρισσιακού Κόλπου, το 2014, προσπάθησαν να εξυπηρετήσουν περιορισμένα συμφέροντα και να νομιμοποιήσουν αυθαιρεσίες, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν τη χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και στην καταδίκη, υποτιμώντας και την οικολογική αξία της περιοχής και το ύψος του ευρωπαϊκού προστίμου, το οποίο εκτιμάται ότι θα ανερχόταν σε 20 εκατ. ευρώ άπαξ και σε ημερήσιο πρόστιμο 10.000 ευρώ επιπλέον. Λόγω των ίδιων ελλειμμάτων και με παρόμοιο σκεπτικό, το ΣτΕ επέστρεψε στο υπουργείο το Π.Δ. για εκ νέου επεξεργασία του».

avgi.gr

Ασπίδα προστασίας αποκτά ο Κυπαρισσιακός Κόλπος
To Top