ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΣΕΠ: Πρόσκληση για την κάλυψη 557 θέσεων σε Δήμους – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

ΑΣΕΠ: 557 Προσλήψεις σε ΟΤΑ. Δείτε τα κριτήρια , τα δικαιολογητικά και τις θέσεις ανά νομό.

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΑΣΕΠ με την οποία καλεί τους υποψηφίους που είχαν προσληφθεί στους ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3584/2007 (143 Α΄) από 1.1.2008 μέχρι 31.12.2010 και δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες διοριστέων, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική) σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, προς κάλυψη αντίστοιχων υπηρεσιακών αναγκών, κατά τις κείμενες διατάξεις, κλάδων/ειδικοτήτων Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και στα νομικά πρόσωπα αυτών και μέχρι του αριθμού των περιλαμβανομένων στους υπό στοιχεία 9 Πίνακες Κατάταξης.

Οι προς κάλυψη θέσεις έχουν ως κατωτέρω: Α΄ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 104 θέσεις Β΄ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 94 θέσεις Γ΄ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε), 209 θέσεις Δ΄ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), 150 θέσεις

Η προθεσμία αποστολής των δικαιολογητικών περ. ΙΙ. (1 και 2 ) λήγει με την πάροδο της 24ης Ιανουαρίου 2018, ημέρας Πέμπτης.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Πηγή

ΑΣΕΠ: Πρόσκληση για την κάλυψη 557 θέσεων σε Δήμους – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση
To Top