ΕΥ ΖΗΝ

Artolio Seminar: Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Καλαμάτα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου

Artolio Seminar – Ποιοτικά χαρακτηριστικά ελαιολάδου

Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου (χημικά – οργανοληπτικά), στο πλαίσιο του προγράμματος ARTOLIO, θα διεξαχθεί την Τρίτη 31η Μαΐου, και ώρα 6:00 στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ-Δήμητρα στην Καλαμάτα.

2ωρο Δωρεάν ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά  (χημικά – οργανοληπτικά) του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, θα διεξαχθεί την Τρίτη 31η Μαίου, 18:00-20:00, στις εγκαταστάσεις του ΕΛΓΟ-Δήμητρα, στην Καλαμάτα.

Το σεμινάριο διοργανώνεται στα πλαίσια του προγράμματος ARTOLIO (Profitable and Sustainable artisanal olive oil industry in the Mediterranean). Το ARTOLIO, το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη στήριξη μικρών ελαιοπαραγωγών σε όλη τη Μεσόγειο, μέρος του προγράμματος ENI CBC Med για τη διασυνοριακή συνεργασία στη Μεσόγειο, αποτελεί μια «πλατφόρμα» που αφορά στη λεκάνη της Μεσογείου με συμμετοχές φορέων από τις Μεσογειακές χώρες του Ισραήλ, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Κύπρου, της Παλαιστίνης, της Ιορδανίας και της Ισπανίας, και κύριο σκοπό έχει την αξιοποίηση και προώθηση της αγοράς εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, επενδύοντας σε εξοπλισμό και γνώσεις σε παραδοσιακούς παραγωγούς ελαιολάδου και ιδιοκτήτες μικρών ελαιοτριβείων.

Οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο θα εκπαιδευτούν στα θετικά και αρνητικά Οργανοληπτικά Χαρακτηριστικά του Ελαιολάδου και στις διαδικασίες της ποιοτικής αξιολόγησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους ήδη συμμετέχοντες στο πρόγραμμα ARTOLIO αλλά και σε περιορισμένο αριθμό ελαιοπαραγωγών οι οποίοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην φόρμα https://forms.gle/geXDGtSeUoHQ7JWB9 ή να επικοινωνήσουν με το ΕΛΓΟ-Δήμητρα στο email katsaris@elgo.iosv.gr και στα τηλέφωνα 2721091984 και 2721029812 (υπεύθυνος προγράμματος κος Παναγιώτης Κάτσαρης).

Το σεμινάριο αποτελεί το 3ο μέρος της σειράς σεμιναρίων που διοργανώνονται στα πλαίσια του ARTOLIO και αφορούν την επιχειρηματικότητα της αγοράς ελαιολάδου.

 

Artolio Seminar – Quality characteristics of olive oil

A free training seminar on the quality characteristics of extra virgin olive oil (chemical – organoleptic), within the ARTOLIO program, will be held on Tuesday, May 31, at the facilities of ELGO-Dimitra, in Kalamata.

 

A 2-hour Free “in person” training seminar on the quality characteristics of extra virgin olive oil (chemical – organoleptic), will be held on Tuesday, May 31, 18:00-20:00, at the facilities of ELGO-Dimitra, in Kalamata.

The seminar is organized within the ARTOLIO program (Profitable and Sustainable artisanal olive oil industry in the Mediterranean). ARTOLIO, the European Program for the Support of Small Olive Oil Producers Across the Mediterranean, part of the ENI CBC Med program for cross-border cooperation in the Mediterranean, is a “platform” for the Mediterranean basin with stakeholders from the Mediterranean countries of Israel, of Greece, France, Cyprus, Palestine, Jordan, and Spain, and its main purpose is to utilize and promote the market of extra virgin olive oil, investing in equipment and knowledge of traditional olive oil producers and owners of small olive mills.

The participants in the seminar will be trained in the positive and negative Organoleptic Characteristics of Olive Oil and in the quality evaluation procedures.

The seminar is the 3rd part of the series of seminars organized within ARTOLIO and related to the entrepreneurship of the olive oil market.

Artolio Seminar: Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο στην Καλαμάτα για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου
To Top