ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας: Μελέτη επανέκθεσης και αναβάθμισης μέσω ΕΣΠΑ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΣΕΙ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ 2.082.000 ΕΥΡΩ

Μουσειολογική Μελέτη για την Επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας & πρόταση ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της κτηριολογικής αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού του Μουσείου.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το Συμβούλιο Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού κατά τη συνεδρίασή του στις 10 Ιουλίου 2020 γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της μουσειολογικής μελέτης για την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας.

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας είναι ένα από τα σημαντικότερα προϊστορικά μουσεία της Ελλάδας, όπου εκτίθενται τα ευρήματα ανασκαφών που διεξήγαγαν εξέχοντες αρχαιολόγοι όπως ο Σπυρίδων Μαρινάτος, ο Γεώργιος Κορρές και ο CarlBlegen.
Τα εκθέματα χρονολογούνται στην πλειονότητα στους στη Μυκηναϊκή περίοδο (1680-1060 π.Χ. περίπου), αν και υπάρχουν και άλλα ευρήματα των ιστορικών χρόνων. Αναμφίβολα η έκθεση αποτελεί μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές και χαρακτηριστικές σε πανελλαδικό επίπεδο για την παρακολούθηση της εξέλιξης του Μυκηναϊκού πολιτισμού γενικότερα, την κατανόηση της ανακτορικής Μυκηναϊκής τέχνης και των ταφικών πρακτικών στη Μεσσηνία.

Παρουσιάζονται ευρήματα που έχουν εντοπιστεί σε σημαντικές Μυκηναϊκές θέσεις, όπως ο αρχαιολογικός χώρος του Ανακτόρου του Νέστορος αλλά και από θέσεις, όπου έχουν ανασκαφεί ταφικά μνημεία, όπως Μεσοελλαδικοί τύμβοι και Μυκηναϊκοί θολωτοί, θαλαμωτοί και λακκοειδείς τάφοι.
Ξεχωρίζουν τα ευρήματα από ταφικά μνημεία στις θέσεις «Περιστεριά», «Βολιμίδια», «Ρούτση Μυρσινοχωρίου», «Τραγάνα», «Άγιος Ιωάννης Παπουλίων» καθώς και από τον λόφο του Άνω Εγκλιανού.

Η υφιστάμενη έκθεση κρίθηκε πλέον απαρχαιωμένη και ως εκ τούτου η ανάγκη επανέκθεσης του αρχαιολογικού υλικού ήταν επιβεβλημένη, ώστε να ακολουθεί τις σύγχρονες μουσειολογικές και μουσειογραφικές προδιαγραφές.

Σύμφωνα με τη νέα μουσειολογική μελέτη, που εκπονήθηκε από το επιστημονικό προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας, προβλέπεται να αξιοποιηθούν συνολικά 4 εκθεσιακοί χώροι. Πρόκειται για τις τρεις (3) αίθουσες του υφιστάμενου αρχαιολογικού μουσείου και ακόμα μία (1) αίθουσα, που σχεδιάζεται να κατασκευαστεί ως προσθήκη στο υφιστάμενο μουσείο έπειτα από ιδιωτική πολιτιστική χορηγία τόσο της μελέτης όσο και της κατασκευής της νέας αίθουσας.
Στην επανέκθεση θα συμπεριληφθούν ευρήματα τόσο από τις παλαιότερες ανασκαφές Ελληνικών και ξένων ερευνητικών αποστολών όσο και από τις πρόσφατες αρχαιολογικές έρευνες στον λόφο του Εγκλιανού.
Επιπλέον, για πρώτη φορά θα παρουσιαστούν στο κοινό τα νέα Μυκηναϊκά ευρήματα της Μεσσηνίας από τον περίφημο τάφο του «Γρύπα Πολεμιστή» αλλά και από τους νέους Θολωτούς τάφους VI και VII που αποκαλύφθηκαν στον λόφο του Άνω Εγκλιανού.
Στόχος της επανέκθεσης είναι να αναδείξει μέσα από ένα εύληπτο μουσειολογικό και μουσειογραφικό αφήγημα, το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο της δυτικής Μεσσηνίας, που διαμόρφωσε τη γένεση και την εξέλιξη του Υστεροελλαδικού Πολιτισμού στην περιοχή και που οδήγησε στην ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης μυκηναϊκής ταυτότητας εκφραζόμενης μέσα από έναν πρωτοποριακό για την εποχή και εκτεταμένο ομοσπονδιακό πολιτειακό σχηματισμό με κέντρο την Πύλο και το Ανάκτορο του Εγκλιανού.

Παράλληλα με την εκπόνηση της μουσειολογικής μελέτης για την επανέκθεση του μουσείου, εκπονήθηκε και η αρχιτεκτονική μελέτη για την κτηριολογική αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του κτηρίου του μουσείου.

Για την υλοποίηση του έργου της επισκευής του μουσείου, προϋπολογισμού 2.082.000,00€, υποβλήθηκε στις 10-7-2020 από την Δ/νση Μελετών & Έργων Μουσείων & Πολιτιστικών Κτηρίων και την ΕΦΑ Μεσσηνίας πρόταση ένταξης στο Ε.Π. Πρόγραμμα “Πελοπόννησος” του ΕΣΠΑ 2014-2020 και αναμένεται η αξιολόγησή της.

Συντελεστές Μουσειολογικής μελέτης
Γενικός Συντονισμός/Επιμέλεια: Ευαγγελία Μηλίτση – Κεχαγιά, Δρ Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη ΕΦΑΜΕΣ
Επιστημονική Επιμέλεια: Σταμάτιος Φριτζίλας, Δρ Αρχαιολόγος, Προϊστάμενος Τμήματος Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων & Μουσείων ΕΦΑΜΕΣ
Ομάδα Εργασίας ΕΦΑΜΕΣ- Συγγραφείς μουσειολογικής μελέτης: Σταμάτιος Φριτζίλας, Δρ Αρχαιολόγος
Δημοσθένης Κοσμόπουλος, Αρχαιολόγος Ευαγγελία Μαλαπάνη, Δρ. Αρχαιολόγος Μαρία Τσουλάκου, MSc Αρχαιολόγος
Επιστημονική σύμβουλος: Έλενα Κουντούρη, Δρ Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟΑ.

info
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας ιδρύθηκε το 1969, βρίσκεται στη Χώρα Μεσσηνίας και διαθέτει τρεις αίθουσες, με αντικείμενα κυρίως της Μυκηναϊκής περιόδου. Υπάρχουν τέσσερις χιλιάδες περίπου αρχαιολογικά ευρήματα τα περισσότερα των οποίων προέρχονται από τις ανασκαφές που έγιναν στο Ανάκτορο του Νέστορα , του Βασιλιά της Πύλου, το οποίο χτίστηκε το 12ο με 13ο αιώνα π.Χ.

Από τα σημαντικότερα εκθέματα του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας είναι:

Χρυσά κοσμήματα και χρυσά κύπελλα από τους θολωτούς τάφους της Περιστεριάς Τριφυλίας. Χρονολογούνται στον 16ο-15ο αιώνα π.Χ.
Δύο εντυπωσιακοί πιθαμφορείς με διακόσμηση «ανακτορικού ρυθμού» από το θολωτό τάφο στο Ρούτση (15ος αιώνας π.Χ.).
Τοιχογραφίες από το Ανάκτορο του Νέστορος με πολεμικές σκηνές και άλλα θέματα.
Εκμαγεία από πήλινες πινακίδες με Γραμμική Β΄ γραφή που τα πρωτότυπα τους βρίσκονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Υστερομυκηναϊκό τριποδικό τελετουργικό αγγείο (ρυτό) με τρεις κεφαλές ζώων (ταύρου και ελαφιών) μοναδικό στο είδος του. Προέρχεται από το νεκροταφείο στα Βολιμίδια. Χρονολογείται στον 14ο-13ο αιώνα π.Χ.
Μεσσηνιακό δίδυμο κύπελλο γνωστό και ως «δέπας αμφικύπελλον» από τους τάφους των Βολιμιδίων.
Πήλινος κρατευτής από το Ανάκτορο του Νέστορος.
Εντύπωση προκαλεί στον επισκέπτη και ο μεγάλος αριθμός χρυσών αντικειμένων (κύπελα και κοσμήματα) που υποδηλώνουν την αίγλη και το σημαντικό πλούτο του βασιλείου.

To Top