ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποστρατεύτηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας Αδαμάντιος Μητρόπουλος

Η αποστρατεία του Μεσσήνιου Υποστρατήγου Αδαμάντιου Μητρόπουλου, αιφνιδίασε το επιτελείο της Γ.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδας, καθότι θεωρείτο επιτυχημένος στη θητεία του. Επίσης αποστρατεύτηκε κι ο Υποστράτηγος Δημήτρης Τριγώνης μέχρι σήμερα Γενικός Αστυν. Περιφερειακός Διευθυντής στην Τρίπολη.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στον αντικαταταστάτη του, αλλά και στις κρίσεις των Ταξιάρχων και μετέπειτα των Αστυνομικών Διευθυντών.

Αποστρατεύτηκε κι ο Δημήτρης Τριγώνης


Κρίθηκαν οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Υπό την Προεδρία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα που θα παραμείνει στη θέση του για άλλον έναν χρόνο και τη συμμετοχή των Αντιστρατήγων του Σώματος Αριστείδη Ανδρικόπουλου και Μιχαήλ Καραμαλάκη, συνεδρίασε το Ανώτατο Συμβούλιο Κρίσεων και έκρινε τους (22) Υποστρατήγους της Ελληνικής Αστυνομίας (-20- Γενικών Καθηκόντων, -1- Ειδικών Καθηκόντων-Υγειονομικό και -1- Ειδικών Καθηκόντων Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Ειδικότερα:

Έκρινε προακτέο στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για κάλυψη κενής οργανικής θέσης του βαθμού αυτού, τον Υποστράτηγο Ανδρέα Αποστολόπουλο.

Έκρινε διατηρητέους τους κατωτέρω Υποστρατήγους:

Χρήστο Παπαζαφείρη
Εμμανουήλ Πλουμή
Ανδρέα Δασκαλάκη
Κωνσταντίνο Σκούμα
Κωνσταντίνο Λαγουδάκη
Ανδρέα Βασιλόπουλο
Νικόλαο Μενεξίδη
Φώτιο Δομζαρίδη
Νικόλαο Ζησιμόπουλο
Παναγιώτη Κορδολαίμη
Ηλία Μαλεβίτη (Υγειονομικό)
Πηνελόπη Μηνιάτη (Εγκληματολογικών Εργαστηρίων).

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 23 Ιανουαρίου 2018, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών:

Α. Προάγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο πέμπτο, 38 παρ.1 και 40 παρ.1 του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Αντιστρατήγου Αστυνομίας, για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων του βαθμού αυτού, ο Υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Αποστολόπουλος Ανδρέας του Νικολάου (ΑΓΜΣ. 234123).

Β. Προάγονται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 παρ.1 περίπτ. γ΄ εδάφιο τρίτο και 43 παρ.1 περίπτ. β΄ του π.δ.24/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στο βαθμό του Αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, οι κατωτέρω Υποστράτηγοι Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας:

1. 236857 Κωτσάκης Γεώργιος του Γρηγορίου
2. 231922 Ασημακόπουλος Αλκιβιάδης του Γεωργίου
3. 233233 Κοτσιάφτης Δημήτριος του Χρήστου
4. 236984 Πανούσης Σωτήριος του Ιωάννη
5. 236618 Βαλατσός Βλάσιος του Βασιλείου
6. 237136 Τσιρογιάννης Γεώργιος του Ιωάννη
7. 236917 Μητρόπουλος Αδαμάντιος του Δημητρίου
8. 237118 Τριγώνης Δημήτριος του Μαυροδή
9. 236651 Γεωργακόπουλος Νικόλαος του Ανδρέα –

Οι Αξιωματικοί αυτοί θα αποστρατευθούν μετά τριάντα (30) ημέρες, από την προαγωγή τους αυτή, με άλλο προεδρικό διάταγμα. – 2 – – Αριθμός Βεβαιώσεως Δ/νσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών/ Γ.Δ.Ο.Ε.Σ./ Υπουργείο Εσωτερικών: 1738 / 23-1-2018.

Τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας

Με Απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστρατήγου Κωνσταντίνου Τσουβάλα, τοποθετήθηκαν οι Αντιστράτηγοι της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

Αριστείδης Ανδρικόπουλος, ως Υπαρχηγός του Σώματος.
Μιχαήλ Καραμαλάκης, ως Προϊστάμενος Επιτελείου του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Αλλοδαπών και Προστασίας Συνόρων.
Χρήστος Δραγατάκης, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Νοτίου Ελλάδος.
Ανδρέας Αποστολόπουλος, ως Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.

Αποστρατεύτηκε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής Δυτικής Ελλάδας Αδαμάντιος Μητρόπουλος
To Top