Παιδί

Αποστολή επιπλέον voucher για φιλοξενία σε Παιδικούς Σταθμούς

Σε ταχυδρομική αποστολή 81 επιπλέον voucher, από τη δεύτερη κατανομή, προβαίνει αυτήν την περίοδο η Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας, για τη φιλοξενία παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς μέσω ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο της πρώτης κατανομής, που έγινε τον Αύγουστο, δόθηκαν 88 voucher για φιλοξενία παιδιών σε Παιδικούς Σταθμούς, αυτά δηλαδή μαζί με εκείνα της δεύτερης κατανομής ανέρχονται σε 169. Στο συγκεκριμένο αριθμό προστίθενται τα 226 παιδιά που φιλοξενούνται σε Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας εκτός ΕΣΠΑ. Συνολικά, ανέρχονται σε 395.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας, η φιλοξενία παιδιών με πόρους του ΕΣΠΑ έχει μεγάλη οικονομική σημασία, δεδομένου ότι τα voucher αντιστοιχούν σε πόρους, με τους οποίους καλύπτεται η μισθοδοσία του προσωπικού, η συντήρηση των εγκαταστάσεων κ.λπ.

Αποστολή επιπλέον voucher για φιλοξενία σε Παιδικούς Σταθμούς
To Top