ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από αύριο οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 Ανέργων

Ξεκινούν αύριο Δευτέρα 29 Ιουνίου το πρωί στις 11.00 πμ, δια μέσου του ΟΑΕΔ οι αιτήσεις υποβολής για την Κοινωφελή Απασχόληση των 36.500 ανέργων σε Δήμους , Περιφέρειες, κτλ.
Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.00 πμ.

Αμέσως μετά θα υποβληθούν τυχόν ενστάσεις από υποψηφίους που αποκλείστηκαν εντός 3 ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών πινάκων ωφελουμένων και αποκλεισμένων στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ. Αφού εξεταστούν οι ενστάσεις ο ΟΑΕΔ εντός 10 ημερών θα ανακοινώσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανέργων δηλαδή τον οριστικό πίνακα επιτυχόντων, τον οριστικό πίνακα επιλαχόντων και τον οριστικό πίνακα αποκλειομένων.

Η αναμενόμενη εδώ και πολλούς μήνες πρόσκληση ανοίγει τον δρόμο στην εύρεση εργασίας σε 36.500 ανέργους.
Οι άνεργοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ , ηλικίας έως 67 ετών, ενώ το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει αυξημένη επιδότηση στους μακροχρόνια ανέργους και επιδότηση ενσήμων για όσους είναι κοντά στην συνταξιοδότηση.

Η εργασία για όσους επιλεγούν θα έχει διάρκεια οκτώ μηνών με ημερήσια αμοιβή 21,84 ευρώ και μηνιαία έως τα 546 ευρώ.

Οι 36.500 άνεργοι θα απασχοληθούν ανάλογα με την ειδικότητά τους στους ακόλουθους τομείς:

– Αναβάθμιση υπηρεσιών προς τους πολίτες από τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (συντήρηση δημοτικών υποδομών, λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών με έμφαση στην προώθηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής, καθαριότητα).
– Υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών της εκπαίδευσης.
– Βελτίωση των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της Δημόσιας Διοίκησης προς τους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη λόγω των συνεπειών της οικονομικής κρίσης.
– Οικολογικές δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας των προστατευόμενων περιοχών.
– Υπηρεσίες διαμόρφωσης/συντήρησης πρασίνου.
– Μετάβαση στην κυκλική οικονομία.
– Πρόληψη φυσικών καταστροφών.
– Πρώτες βοήθειες.
– Δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας.
– Εργασίες κατασκευαστικού κλάδου.

Η δράση θα περιλαμβάνει και πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 150 ωρών, το οποίο θα οδηγεί στην πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης το οποίο υποχρεωτικά θα παρακολουθεί το σύνολο των ωφελουμένων. Η κατάρτιση θα είναι υποχρεωτική γα τους ωφελούμενους ηλικίας μέχρι 54 ετών ενώ από 55 ετών και πάνω θα είναι προαιρετική.

Τα αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης δύναται να είναι:

– Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν από τον ΟΑΕΔ θα αντιστοιχούν σε πάνω από 70 ειδικότητες υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τεχνολογικής και πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Σημαντικό ρόλο θα έχουν οι ειδικότητες κυκλικής οικονομίας (ανακύκλωση, διαχείριση απορριμμάτων κλπ). Βασικές ειδικότητες αναμένεται να είναι :

Διοικητικό και οικονομικό προσωπικό
Ψυχολόγοι
Κοινωνικοί λειτουργοί
Νοσηλευτές
Δάσκαλοι
Νηπιαγωγοί
Βρεφονηπιοκόμοι
Ηλεκτρολόγοι
Υδραυλικοί
Βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας
Βοηθητικό προσωπικό φύλαξης
Οικοδόμοι
Οδηγοί
Κηπουροί
Γενικών καθηκόντων.
Ποια θα είναι τα κριτήρια επιλογής

Οι άνεργοι, που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στην διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την απασχόληση μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης των Επιβλεπόντων Φορέων κατατάσσονται σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα ακόλουθα αντικειμενικά κριτήρια:

1.Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεσαι για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών.
2.Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας της παραγράφου 5.1 της παρούσας, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.
3.Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω.
4.Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό.
5.Ηλικία.
6.Αριθμός ανήλικων τέκνων.
7.Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
8.Δικαιούχοι του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ).
9.Ωφελούμενοι που δεν είχαν τοποθετηθεί σε ολοκληρωμένες ή υπό υλοποίηση δράσεις «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Από αύριο οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 36.500 Ανέργων
To Top