ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από 20 Νοεμβρίου σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών Καλαμάτας

ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΚΕΠ

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών Καλαμάτας αναμένεται να λειτουργήσει γύρω στις 20 Νοεμβρίου 2017, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας. Το ΚΕΥΔ θα στεγασθεί στο ισόγειο του ιστορικού Δημαρχείου, δίπλα στο ΚΕΠ και προς την ανατολική πλευρά του κτηρίου (πρώην Ταμείο).

Δύο υπάλληλοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης οι οποίοι έχουν αποσπασθεί από άλλες Υπηρεσίες και θα εκπαιδευθούν ειδικά στο Υπουργείο Οικονομίας, θα στελεχώσουν το Κέντρο, για την υποστήριξη των δανειοληπτών.

Όπως επισημαίνεται, ο Δήμος Καλαμάτας παρέχει συνδρομή στο συγκεκριμένο Κέντρο, διότι θέλει να βοηθήσει τους συμπολίτες μας στην αντιμετώπιση μεγάλων προβλημάτων ή και αδιεξόδων με τα δάνεια που έχουν λάβει. Θα παρακολουθεί δε συνεχώς τη λειτουργία του Κέντρου, με διάθεση πάντοτε να συμβάλει και να υποστηρίξει συμπολίτες με υπερδανεισμό.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης Δανειοληπτών παρέχουν συμβουλές σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερχρέωσης.
Ειδικότερα, επισημαίνουν στους δανειολήπτες τη δυνατότητα α) εξωδικαστικού συμβιβασμού μέσα από την αξιοποίηση ενώσεων καταναλωτών, διαμεσολαβητών, του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των Επιτροπών Φιλικού Διακανονισμού, β) προδικαστικού ή δικαστικού συμβιβασμού μέσω της ένταξης στον νόμο Κατσέλη και γ) χρήσης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

Ενημερώνουν επίσης τους δανειολήπτες για τους πλειστηριασμούς, τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, αλλά ακόμη και για τη νομοθεσία που ισχύει σχετικά με την πώληση δανείων σε funds.

Από 20 Νοεμβρίου σε λειτουργία το Κέντρο Εξυπηρέτησης Δανειοληπτών Καλαμάτας
To Top