ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απασχόληση αντιρρησιών συνείδησης στον Δήμο Καλαμάτας

Σε απάντηση σχετικών εγγράφων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Καλαμάτας κατήρτισε πίνακα με τις θέσεις, στις οποίες είναι δυνατόν να απασχολήσει τυχόν επιθυμούντες αντιρρησίες συνείδησης κατά το έτος 2019. Οι θέσεις είναι οι ακόλουθες:

ΠΕ Οικονομικού, απασχόληση στην οικονομική υπηρεσία – λογιστήριο 1
ΠΕ Διοικητικού, απασχόληση σε διοικητικά θέματα 1
ΠΕ Πληροφορικής, απασχόληση σε εφαρμογές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 1
ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, απασχόληση στην Τεχνική Υπηρεσία (μελέτες-επιβλέψεις έργων) 1
ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού, απασχόληση σε διοικητικά & οικονομικά θέματα 1
ΔΕ Διοικητικού , απασχόληση σε διοικητικά θέματα 1
ΥΕ Εργάτες Κήπων, απασχόληση σε βοηθητικές εργασίες του αστικού πρασίνου του Δήμου Καλαμάτας 2
ΥΕ Εργατοτεχνίτες, απασχόληση σε τεχνική συντήρηση υποδομών του Δήμου Καλαμάτας 2.

Απασχόληση αντιρρησιών συνείδησης στον Δήμο Καλαμάτας
To Top