ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Απάντηση σε Λαμπρόπουλο για εργόσημο: “Το Υπουργείο επεξεργάζεται τις διατάξεις-Στόχος να οριστικοποιηθούν εντός του 2020”

Τι αναφέρει στην απάντησή του ο υφυπουργός, Παναγιώτης Τσακλόγλου, σε ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας της ΝΔ, Γιάννη Λαμπρόπουλου:

“Σε απάντηση του ανωτέρου σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Ι. Λαμπρόπουλο, με αίτημα την τροποποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το εργόσημο ώστε να είναι δυνατή η μετακίνηση και απασχόληση αλλοδαπών εργατών γης όπου εισέρχονται στη χώρα μας για εποχιακή εργασία, σας πληροφορούμε τα εξής:

Με το άρθρο 38 του ν. 4670/2020 προβλέπεται ο τρόπος διαχείρισης και εκκαθάρισης των παρακρατηθεισών μέσω εργοσήμου ασφαλιστικών εισφορών για την περίοδο 2017 – 2019, ενώ έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές οδηγίες (εγκύκλιος) και είναι σε εξέλιξη η δημιουργία του σχετικού πληροφοριακού συστήματος. Σήμερα, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας διατάξεων τόσο για την ασφάλιση μέσω εργοσήμου, περιλαμβανομένης της εκκαθάρισης των εισφορών από 1.1.2020 και εφεξής, αλλά και το θεσμικό πλαίσιο του Τίτλου Κτήσης. Στόχος του Υπουργείου είναι οι σχετικές διατάξεις να οριστικοποιηθούν εντός του 2020.

Πρόσθετα, το άρθρο 42 της Π.Ν.Π. της 1ης Μαΐου 2020 (ΦΕΚ Α’ 90) προβλέπει τη διαδικασία μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, ο εργοδότης οφείλει να υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του προκειμένου να απασχολήσει σε εποχιακές αγροτικές εργασίες πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου. Ο εργοδότης οφείλει να απασχολήσει τους συγκεκριμένους πολίτες τρίτων χωρών για περίοδο τουλάχιστον είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία εισόδου στην Ελλάδα και να τους παρέχει επαρκές κατάλυμα, το οποίο θα δηλωθεί ως διεύθυνση κατοικίας τους προκειμένου να τους αποδοθεί ΑΜΚΑ. Ως προς την εφαρμογή του άρθρου αυτού έχει εκδοθεί η Φ80/2020 εγκύκλιός μας με την οποία δίνονται οδηγίες ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ στους μετακλητούς πολίτες τρίτης χώρας. Η σχετική διαδικασία ισχύει έως την 31η Δεκεμβρίου 2020″.

 

Απάντηση σε Λαμπρόπουλο για εργόσημο: “Το Υπουργείο επεξεργάζεται τις διατάξεις-Στόχος να οριστικοποιηθούν εντός του 2020”
To Top