ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Απαιτείται μεγαλύτερη χρηματοδότηση ώστε να διασφαλιστεί η ποιότητα ελιάς και ελαιολάδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε σήμερα, Πέμπτη 9 Μαρτίου, ο θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς, Δευτερογενούς Τομέα και θεμάτων Αναπτυξιακών Νόμων, Στάθης Αναστασόπουλος και αναφέρθηκε στα παρακάτω θέματα:

Συμμετοχή της Περιφέρειας σε διήμερο συνέδριο
Στο διήμερο συνέδριο με θέμα «Σύγχρονες Μορφές Δακοπροστασίας των Ελαιώνων», που πραγματοποιήθηκε 6 & 7 Μαρτίου στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, συμμετείχε ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης και στελέχη των ΔΑΟΚ Περιφέρειας Πελοποννήσου που ασχολούνται με το αντικείμενο της Δακοκτονίας. Το συνέδριο διοργανώθηκε από την Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας υπό την αιγίδα του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Από πλευράς Περιφέρειας εισηγητές ήταν ο δ/ντης ΔΑΟΚ Τριφυλίας κ. Παρασκευόπουλος Αντώνιος με το θέμα: «Προτάσεις βελτίωσης του προγράμματος δακοκτονίας-Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών» και ο προϊστάμενος τμήματος ποιοτικού & φυτοϋγειονομικού ελέγχου ΔΑΟΚ Λακωνίας κ. Ράλλης Ιωάννης, με θέμα «Πρόγραμμα δακοκτονίας ΠΕ Λακωνίας-Προβλήματα και προοπτικές». Στο σημαντικό αυτό συνέδριο μεταξύ άλλων παρουσιάσθηκαν ενδιαφέρουσες εισηγήσεις σχετικά με την αναδιάρθρωση της δακοκτονίας βάσει ερευνών και μελετών που γίνονται από πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Ειδικότερα παρουσιάσθηκαν σύγχρονοι μέθοδοι για την καταπολέμηση του δάκου, όπως η οικολογική αντιμετώπιση, η βιολογική καταπολέμηση, η εφαρμογή νέων τεχνολογιών, η χρήση ηλεκτρονικών παγίδων, καθώς και η ανθεκτικότητα του δάκου στα διάφορα σκευάσματα ανά περιοχή. Τέλος παρουσιάστηκαν προτάσεις αναμόρφωσης και εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου για την επιτυχή καταπολέμηση του δάκου.

IMG-5964τρία σημαντικά θέματα: α) στην ορθή εφαρμογή των κατάλληλων φυτοπροστατευτικών ουσιών στο σωστό χρόνο, β) στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και γεωπληροφορικής για την παρακολούθηση του προγράμματος και γ) στην ανάγκη ύπαρξης επαρκούς επιστημονικού προσωπικού για την υλοποίηση της δακοπροστασίας.

Ενέργειες της Περιφέρειας για επιπλέον χρηματοδότηση του προγράμματος δακοκτονίας (φυτοπροστατευτικές ουσίες – νέες τεχνολογίες)

Η ελαιοκομική περίοδος που προηγήθηκε ενώ ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς και όλα έδειχναν ότι θα είχαμε άριστη παραγωγή από πλευράς ποιότητας και ποσότητας και τις καλύτερες τιμές των τελευταίων ετών για τους παραγωγούς, δυστυχώς προέκυψαν προβλήματα, κυρίως λόγω υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας. Τα προβλήματα εμφανίστηκαν στα μέσα Δεκεμβρίου έως μέσα Ιανουαρίου, σε περιοχές Μεσσηνίας και Λακωνίας, με προσβολή από γλοιοσπόριο και αυξημένους δακοπληθυσμούς, αφού η δακοκτονία ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. Αποτέλεσμα ήταν η μείωση της παραγωγής (καρπόπτωση), υποβάθμιση της ποιότητας και φυσικά μείωση της τιμής του προϊόντος.

Προ του τέλους της ελαιοκομικής περιόδου ξεκίνησε η προσπάθεια εξορθολογισμού και αναβάθμισης της δακοπροστασίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκροτήθηκε άμεσα επιστημονική επιτροπή από έμπειρα στελέχη των ΔΑΟΚ της Περιφέρειας, εκτιμήθηκε η υπάρχουσα κατάσταση και συντάχθηκε τεχνική έκθεση – τεκμηρίωση επιλογής εντομοκτόνων για το πρόγραμμα δακοκτονίας της Περιφέρειας, έτους 2023 σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των ψεκασμών και τη διαχείριση της ανθεκτικότητας. Λήφθηκαν υπόψη στοιχεία από ερευνητικά προγράμματα της Περιφέρειας και μελέτες ανθεκτικότητας του Υπουργείου για την επικράτεια.
Τελική πρόταση της έκθεσης – τεκμηρίωσης είναι ότι για να υλοποιηθεί επιτυχώς η δακοκτονία στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2023, θα απαιτηθεί επιπλέον προμήθεια 218.000 lt φυτοπροστατευτικού προϊόντος με δραστική ουσία την Spinosad.

Επιπλέον η επιτροπή, εκτίμησε τα αποτελέσματα πιλοτικού προγράμματος, που χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου μέσω προγραμματικής σύμβασης με ΕΛΓΟ Δήμητρα, με αντικείμενο την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στις διαδικασίες εφαρμογής της δακοκτονίας. Το πιλοτικό πραγματοποιήθηκε τα πλαίσια του προγράμματος δακοκτονίας 2022, αξιολογήθηκε από τους υπεύθυνους εφαρμογής του προγράμματος δακοκτονίας και τα αποτελέσματα έκριναν το πρόγραμμα ως επιτυχημένο.
Για την καθολική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών σε όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκτιμήθηκε το ποσό των 197.780 €, από το οποίο ποσό 160.000 € αφορά την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και το υπόλοιπο αφορά την παρακολούθηση και υποστήριξη του προγράμματος.
Προωθήθηκαν οι προτάσεις της επιστημονικής επιτροπής, με αντίστοιχες επιστολές του Περιφερειάρχη, στα Υπ. Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και αναμένεται η έκδοση των αποφάσεων για την αύξηση των πιστώσεων του προγράμματος δακοκτονίας στους αντίστοιχους κωδικούς, ώστε να έχουμε ένα αναβαθμισμένο πρόγραμμα καταπολέμησης για το τρέχον έτος.
Στο περιθώριο του διήμερου συνεδρίου, ο αντιπεριφερειάρχης συναντήθηκε με τον αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών κ. Στέλιο Πέτσα, τον οποίο ενημέρωσε για την σύμφωνη γνώμη της διεύθυνσης Φυτικής Προστασίας του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, για τα παραπάνω θέματα και επιπλέον του κατέθεσε και σχετικό φάκελο με όλη την αλληλογραφία. Παράλληλα ζητήθηκε από τον υπουργό να ανταποκριθεί στο αίτημα της Περιφέρειας, επισπεύδοντας τις διαδικασίες, ώστε να υλοποιηθεί ο διαγωνισμός της προμήθειας των υλικών, έγκαιρα και να διασφαλιστεί η ποιότητα ελιάς και ελαιολάδου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια παράγει σχεδόν το μισό της εγχώριας παραγωγής.

To Top