ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Aντωνόπουλος: 6 ερωτήσεις που χρήζουν απαντήσεων και 3 αιχμηρές παρατηρήσεις

Οι ερωτήσεις του επικεφαλής της παράταξης “Ανεξάρτητη Συμμαχία Πολιτών”, Μιχάλη Αντωνόπουλου προς τη Δημοτική Αρχή Καλαμάτας

 

Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου,
Αναφορικά με την πρόσκληση για την συνεδρίαση του ΔΣ την 28-9-2020 θα ήθελα να σας επισημάνω τα παρακάτω:

1. Το θέμα είναι “Ελεγχος της Δημοτικής Αρχής” νομίζω ότι είναι αντιφατικό να γράφετε ότι εισηγητής είναι ο Δήμαρχος. Αν καταλαβαίνω σωστά η συζήτηση θα αφορά σε ερωτήσεις των Δημοτικών συμβούλων προς την Δημοτική Αρχή και απαντήσεις απο τον Δήμαρχο και τους αρμόδιους Αντιδήμαρχους ,όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

2. Η συνεδρίαση γίνεται επειδή στην προηγούμενη οι Δημοτικές παρατάξεις οικειοθελώς δεν έκαναν ερωτήσεις για να υπάρχει επαρκής χρόνος για την συζήτηση του σοβαρού θέματος της ανάδειξης των αρχαίων της Πλ. Υπαπαντής. Μάλιστα ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι και αν ακόμη του υποβληθούν ερωτήσεις θα τις απαντήσει στην επόμενη συνεδρίαση.

3. Στην πρόσκληση αναφέρεται η “παράκληση οι ερωτήσεις να υποβληθούν εγγράφως ή ηλεκτρονικά μέχρι την Πέμπτη 24-9-2020″. Στέκομαι στην λέξη “παράκληση” που δεν μπορεί να έχει καμία δεσμευτική συνέπεια σε ότι αφορά στο δικαίωμα των Δημ. συμβούλων να υποβάλλουν ερωτήσεις στην αρχή κάθε συνεδρίασης (άρθρο 4 του Πρότυπου Κανονισμού λειτουργίας των Δημ. Συμβουλίων).

Οποιαδήποτε άλλη ερμηνεία ή σκέψη να απαντώνται μόνο οι κατατεθειμένες πριν την συνεδρίαση ερωτήσεις αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Πρ. Κανονισμού και δεν θα γίνει αποδεκτή από την παράταξή μας και πιστεύω και από τις άλλες παρατάξεις.

Μετά απ’αυτά, διατηρώντας το δικαίωμά μου να κρίνω ποιες ερωτήσεις προς την Δημοτική αρχή θα υποβάλλω εγγράφως και ποιες προφορικά στην αρχή των συνεδριάσεων του ΔΣ, σας στέλνω τις παρακάτω ερωτήσεις επειδή θεωρώ ότι απαιτείται προετοιμασία για την απάντησή και τις υπόλοιπες θα τις υποβάλλω προφορικά.

1) Οι μελέτες υδραυλικής αντιμετώπισης των μεγάλων υδατορεμάτων στα όρια του δήμου Καλαμάτας που εκπονούνται από τον ΜΟΡΕΑ ποια ακριβώς υδατορέματα περιλαμβάνουν ονομαστικά. Επίσης αν περιλαμβάνουν και τα απαραίτητα έργα διευθέτησης ή τυχόν απαλλοτριώσεις και τι ορίζοντα υλοποίησης έχουν.

Τα υδατορέματα που βρίσκονται εκτός της ζώνης επιρροής του έργου του αυτοκινητόδρομου στην ανατολική πλευρά, πώς αντιμετωπίζονται από το δήμο και ποιες είναι οι ενέργειες που έχετε κάνει μέχρι σήμερα για την υδραυλική επάρκεια και οριοθέτηση τους σύμφωνα με το νόμο 4258/2014.

Οι ζώνες πλημμύρας που αποτυπώνονται στο σχετικό ΦΕΚ 2640/Β/5-7-18 από την πολιτεία για την νότια ζώνη του δήμου Καλαμάτας, γιατί δεν κοινοποιούνται από την πολιτική προστασία του Δήμου αυτούς εμπλεκόμενους πολίτες και μόνιμους κατοίκους ώστε να λάβουν τις απαραίτητες προφυλάξεις.

Ποιες ενέργειες, μελέτες ή έργα προστασίας έχει υλοποιήσει ο δήμος για τα ρέματα Αγ. Σωτήρας, Καραμπογιά και Καλαμιτσίου που διέρχονται από δομημένους χώρους της πόλης και μάλιστα παράπλευρα από δημοτικά κτήρια και σχολεία με παιδικούς σταθμούς κλπ.
Με απόφαση του Δήμου έχουν τυχόν προβλεφθεί πιστώσεις στον προϋπολογισμό του για τα έργα προστασίας που απαιτούνται.

2) Ποια είναι η οικονομική ποσοτική κατάσταση των συσσωρευμένων χρεών και οφειλών στα έσοδα του Δήμου από οφειλέτες μέχρι σήμερα σε πραγματικές τιμές και πως σχεδιάζει ο δήμος να υλοποιήσει τον προϋπολογισμό του και κυρίως το τεχνικό του πρόγραμμα σύμφωνα με την υστέρηση που υπάρχει λόγω της παρατεταμένης κρίσης. Ποια έργα η μελέτες θα διαγράψει προκειμένου να καλύψει τα ποσά που λείπουν για την υλοποίηση του ονομαστικά και με τα αντίστοιχα ποσά.

3) Τι απέγινε με τα έργα αποκατάστασης στην ορεινή ζώνη του Ταϋγέτου. Αν έγιναν σύμφωνα με τις μελέτες που ορίζει η σχετική νομοθεσία για αντίστοιχα έργα κατολισθήσεων γεωτεχνικής φύσης. Αν παραδόθηκε το έργο, σε πιο βαθμό, αν παραλήφθηκε και πότε θα ολοκληρωθεί και με ποια χρηματοδότηση.
Αν το αντικείμενο της άρδευσης που εκτελέστηκε αδειοδοτήθηκε και με ποια υπηρεσία εκτελέστηκε και με ποιο κανονισμό λειτουργίας είναι σε ισχύ. Αν εντάσσεται το αντικείμενο της άρδευσης των τοπικών κοινοτήτων στην ΔΕΥΑΚ η αποτελεί φυσικό αντικείμενο άλλου θεσμοθετημένου οργάνου η άρδευση.

4) Ποιες ενέργειες έχετε συμπεριλάβει και ποια βήματα ακολουθείτε για την αξιοποίηση και λειτουργία του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.
Πότε και με ποιόν τρόπο θα λειτουργήσει. Γιατί παραμένει κλειστό και άνοιξε μόνο κατά την ορκωμοσία της δημοτικής αρχής και δεν μπορεί να λειτουργήσει άμεσα με κανονισμό λειτουργίας από την ΦΑΡΙΣ ή μέσω προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια που θα καλύπτει και τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής.

5) Πόσα χρήματα προβλέπονται συνολικά για έργα αναπλάσεων στο δήμο με το πρόγραμμα ΒΑΑ.
Ποια τα έργα και οι μελέτες με τα ποσά για έργα προστασίας και συντήρησης των υποδομών για αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης την χρόνια που είχαμε τη θητεία της δημοτικής αρχής.
Στα έργα αναπλάσεων στην οδό Πλαστήρα στην δυτική παραλία στον Κορδία γιατί δεν έγινε η οριοθέτηση του υδατορεματος της Λαγκαδάς, αν και ήταν απαίτηση της διαχειριστικής αρχής αφού το έργο τέμνει το υδατόρεμα που έχει πλημμυρίσει επανειλημμένα.

6) Σύμφωνα με την τελευταία απόφαση του ΔΣ για τις αρχαιότητες στην Υπαπαντή, με ποια βήματα και με ποιο χρονοδιάγραμμα σκοπεύετε να την υλοποιήσετε. Γιατί απορρίψατε τις γεωφυσικές διασκοπήσεις που είχατε προτείνει, που μεταξύ των άλλων είχατε την άποψη ότι θα χρησιμοποιηθούν για τα έργα ανεύρεσης των θαμμένων δικτύων της πόλης. Οι λόγοι ήταν οικονομικοί, ή θεωρείται ότι έχει τεκμηριωθεί από την υπηρεσία η θέση των αρχαίων και δεν σκοπεύετε να προχωρήσετε σε περαιτέρω έρευνα και αποκάλυψη τους. Πώς θα υλοποιήσετε την απόφαση του ΔΣ για ανάδειξη τους”.

 

To Top