ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντιπυρική περίοδος 2019: Πως λειτούργησε το σύστημα IRIS

Δύο μήνες από το πέρας της αντιπυρικής περιόδου του 2019, ολοκληρώθηκε η αποτίμηση και η αξιολόγηση του προγνωστικού συστήματος IRIS.
Η εφαρμογή του IRIS πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά επιχειρησιακά στη χώρα μας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου του 2019, σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ), παρέχοντας εξειδικευμένες, υπέρ-υψηλής ανάλυσης προγνώσεις για την εξάπλωση 17, συνολικά, δασικών πυρκαγιών.

Το ΜΕΤΕΟ/Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παράγει και παρέχει επιχειρησιακά πλήθος δεδομένων και πληροφοριών, λειτουργώντας:

• το μεγαλύτερο δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών στη χώρα (405, Δεκέμβριος 2019)

επιχειρησιακά συστήματα πρόγνωσης καιρού (κυματισμού, υπεριώδους ακτινοβολίας, μεταφοράς σκόνης, καταιγίδων, κλπ.) υψηλής ανάλυσης για την Ευρώπη και την Ελλάδα,

• σύστημα παραγωγής δορυφορικών προϊόντων σχετικών με τον καιρό (πιθανότητα βροχόπτωσης, ύψος και πάχος νεφών, παρακολούθηση καταιγίδων, κλπ. )

• συστήματα crowdsourcing για την αναφορά έντονων καιρικών φαινομένων,

• συστήματα έγκαιρης και έγκυρης προειδοποίησης έντονων καιρικών φαινομένων συμπεριλαμβανομένων των δασικών πυρκαγιών

βάσεις δεδομένων συστηματικής καταγραφής φυσικών καταστροφών συνδεόμενων με τον καιρό, ανάλυσης επιπτώσεων και εκτίμησης τρωτότητας.

Επιπρόσθετες δράσεις Ευρωπαϊκής εμβέλειας περιλαμβάνουν:

DISARM/IRIS: Υπηρεσία έγκαιρης και έγκυρης προειδοποίησης για την υποστήριξη φορέων και πολιτών για δασικές πυρκαγιές που περιλαμβάνει:

Εκτίμηση επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών

Πλατφόρμα δορυφορικού εντοπισμού και παρακολούθησης εστιών πυρκαγιάς

Εξειδικευμένο σύστημα πρόγνωσης εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς – IRIS

DUST: Υπηρεσία πρόγνωσης μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ αποτελεί σήμερα τον μοναδικό ελληνικό φορέα που παρέχει σχετικές προγνώσεις στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO).

ΤALOS: Υπηρεσία παρακολούθησης και πρόγνωσης κεραυνικής δραστηριότητας Ευρωπαϊκής εμβέλειας. Το ΕΑΑ λειτουργεί από το 2005 το σύστημα ανίχνευσης κεραυνών ΖΕΥΣ, το οποίο, σε συνδυασμό με το σύστημα TALOS πρόγνωσης κεραυνικής δραστηριότητας, καθιστά το ΕΑΑ ως ένα από τα λίγα Ευρωπαϊκά Κέντρα που παρέχουν ολοκληρωμένη κάλυψη παρατήρησης και πρόγνωσης κεραυνικής δραστηριότητας.

meteo.gr

To Top