Επιχειρείν

Αναβαθμίζονται τα πληροφοριακά 4 Επιμελητηρίων

Των επιμελητηρίων Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής

Αναβαθμίζονται τα πληροφοριακά συστήματα των επιμελητηρίων Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, προκειμένου να αποκτήσουν βελτιωμένες και σύγχρονες ψηφιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη των επιχειρήσεων και -με τον τρόπο αυτό- να συμβάλλουν στη μείωση της γραφειοκρατίας.

Συγκεκριμένα, μέσω της αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα αναπτυχθούν στα τέσσερα επιμελητήρια σύγχρονα συστήματα τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών, με την αναβάθμιση της εσωτερικής ψηφιακής υποδομής τους. Όπως προβλέπεται στις σχετικές προσκλήσεις, θα αξιοποιηθεί και θα επεκταθεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημά τους, θα δημιουργηθεί ψηφιακό αποθετήριο επιχειρηματικών δεδομένων και μηχανισμός διάθεσης ανοιχτών δεδομένων (OpenData).

Επίσης, θα ψηφιοποιηθεί το μητρώο επιχειρήσεων, θα αναβαθμιστούν οι διαδικτυακές πύλες τους και θα αναπτυχθούν σ’ αυτές σύγχρονοι επιχειρηματικοί οδηγοί, κλαδικοί επιχειρηματικοί οδηγοί για την προβολή του συνολικού τουριστικού προϊόντος, σύνθετη αναζήτηση και γεωγραφική απεικόνιση επιχειρήσεων καθώς και εφαρμογή ηλεκτρονικής συνεργασίας των επιχειρήσεων.
Παράλληλα, προβλέπεται η δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοσκοπήσεων και ψηφοφορίας, αλλά και μηχανισμός επικοινωνίας και ενημέρωσης των επιχειρήσεων.

Τα επιμελητήρια πρόκειται επίσης να αποκτήσουν υπηρεσίες one stop shop, για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των αιτημάτων των επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση των συναλλαγών, την ηλεκτρονική ενημέρωση για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση των σχετικών αιτημάτων. Θα εξασφαλιστεί, τέλος, η παροχή εξειδικευμένης επιχειρηματικής πληροφόρησης και συμβουλών.

Σε δηλώσεις του, ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας επισήμανε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επενδύει στην ενίσχυση των επιμελητηρίων, καθώς προτεραιότητά της είναι η επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις, η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες.
Στόχος της είναι, ακόμη, τα επιμελητήρια να συνδράμουν την ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων, να υιοθετήσουν την καινοτομία στη λειτουργία τους και να στηρίξουν την επιχειρηματική εξωστρέφεια.

Αναβαθμίζονται τα πληροφοριακά 4 Επιμελητηρίων
To Top