ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπτυξιακή Μεσσηνίας: Συμπληρωματική χρηματοδότηση για έργα του CLLD/LEADER

Πρόσθετη υπερδέσμευση 2.058.380 ευρώ, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης των ιδιωτικών παρεμβάσεων του CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε. ΑΟΤΑ, εγκρίθηκε με σχετική απόφαση του γενικού γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Η χρηματοδότηση αφορά στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER και μπορεί να καλύψει την ενίσχυση του συνόλου των θετικά αξιολογημένων επενδυτικών σχεδίων της πρώτης πρόσκλησης ιδιωτικών παρεμβάσεων. Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας θα εισηγηθεί άμεσα την έκδοση απόφασης ένταξης για τα
λοιπά 13 θετικά αξιολογημένα επενδυτικά σχέδια του τελικού πίνακα αποτελεσμάτων της πρώτης πρόσκλησης ιδιωτικών παρεμβάσεων. Πλέον η συνολική χρηματοδότηση ιδιωτικών παρεμβάσεων διαμορφώνεται στα 8.715.000 ευρώ.

Δείτε τον πίνακα

Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης Δημοσίων έργων CLLD/LEADER Αλιείας

Αναπτυξιακή Μεσσηνίας: Συμπληρωματική χρηματοδότηση για έργα του CLLD/LEADER
To Top