ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναπτυξιακή Μεσσηνίας: Νέος Πρόεδρος ο Στέλιος Στασινόπουλος

ΝΕΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΤΑΣΟΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ
Συνήλθαν σήμερα Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 στις 12:00 το μεσημέρι σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, οι μέτοχοι της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ, με μοναδικό θέμα την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. 385/30-9-2019 απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι εκπρόσωποι των μετόχων της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ως εκπρόσωπος της ΠΕΔ Πελοποννήσου ο Δημήτρης Καφαντάρης, ως εκπρόσωπος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας ο Παναγιώτης Λύρας και ως εκπρόσωπος της Ένωσης Μεσσηνίας ο Γιάννης Πάζιος.

Ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως βασικός μέτοχος της εταιρείας, πρότεινε στο Δ.Σ. να μετέχουν πέντε μέλη προερχόμενα από την Περιφέρεια Πελοποννήσου (Αναστασόπουλος Ευστάθιος, Ηλιόπουλος Ιωάννης, Σαρδέλης Αναστάσιος, Στασινόπουλος Στυλιανός & Φοίφα Τασία) και δύο από την ΠΕΔ Πελοποννήσου (Κατσίβελας Παναγιώτης & Καφαντάρης Δημήτριος).

Ακολούθησε άμεσα η συγκρότηση σε σώμα του νέου προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως εξής:
Πρόεδρος του Δ.Σ.: Στασινόπουλος Στυλιανός, Οικονομολόγος
Δ/νων Σύμβουλος: Σαρδέλης Αναστάσιος, Οικονομολόγος
Μέλη:
Αναστασόπουλος Ευστάθιος
Ηλιόπουλος Ιωάννης
Κατσίβελας Παναγιώτης
Καφαντάρης Δημήτριος
Φοίφα Τασία

Αναπτυξιακή Μεσσηνίας: Νέος Πρόεδρος ο Στέλιος Στασινόπουλος
To Top