Yποδομές

Ανάπλαση Αναγνωσταρά: “Πράσινο φως” για συνέχιση του έργου-Mεγαλώνουν τα πεζοδρόμια μπαίνουν έγχρωμοι κυβόλιθοι στο δρόμο

Επικαιροποιήθηκε η μελέτη για την ολοκλήρωση της Ανάπλασης που είχε σταματήσει λόγω έκπτωσης του εργολάβου-Στα 30χλμ η μέγιστη ταχύτητα-Έγχρωμοι κυβόλιθοι στο οδόστρωμα

Εγκρίθηκε ως προς το σύνολο της, κατά την 15η/2024 Δημοτική Επιτροπή η υποβληθείσα 116/2023 μελέτη της Δ.Τ.Υ. Καλαμάτας του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση Ανάπλασης οδού Αναγνωσταρά», με συνολικό προϋπολογισμό 950.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%).

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ:

Η εν λόγω μελέτη με τίτλο «Ολοκλήρωση Ανάπλασης οδού Αναγνωσταρά», αφορά στην ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά μετά την οριστική έκπτωση της προηγούμενης εργολαβίας με τίτλο «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά» που είχε αρχίσει να εκτελείται από το βόρειο τμήμα της οδού και σταμάτησε λόγω του παραπάνω γεγονότος στη συμβολή με την οδό Κολοκοτρώνη.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα και στην μελέτη «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά» του στην παραπάνω οδό σήμερα, λόγω των πολύ μικρών πεζοδρομίων που υφίστανται για την κυκλοφορία των πεζών, αποτελεί τελικά μονόδρομο η δημιουργία νέων πλατύτερων πεζοδρομίων που θα βοηθήσουν στην καλυτέρευση της πορείας

Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε, ότι στην αρχική μελέτη ανάπλασης της οδού Αναγνωσταρά με τίτλο «Ανάπλαση οδού Αναγνωσταρά» είχε προβλεφθεί πλάτος οδοστρώματος πεζών όσο και των κατοίκων της περιοχής, αναβαθμίζοντας έτσι σε μέγιστο βαθμό ένα σημαντικό τμήμα του ιστορικού κέντρου.

Προκειμένου να μπορέσει να υλοποιηθεί το έργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ», αναθεωρήθηκε η αρχική οριζοντιογραφία προτεινομένων έργων της εγκεκριμένης μελέτης, με βασική αλλαγή αυτή της μείωσης του πλάτους οδοστρώματος από 3,20 σε 3,00 μέτρα.

Επιπλέον, αν και δεν απαιτείται από τις προδιαγραφές, προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη οδική ασφάλεια, προτάθηκε η μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα να οριστεί στα 30 χλμ/ώρα.

Ακόμα, προτάθηκε να γίνουν σημειακές τροποποιήσεις όπου υπάρχουν διαμορφωμένες είσοδοι - έξοδοι, με αποτέλεσμα κάποιες από τις θέσεις στάθμευσης που είχαν αρχικά εγκριθεί να μετατοπίζονται και από είκοσι πέντε (25) οι θέσεις να γίνονται είκοσι τέσσερις (24).

Επίσης, προβλέφθηκε η μελλοντική διαμόρφωση του ανατολικού πεζοδρομίου στο ύψος των ερειπωμένων κτιρίων που σήμερα είναι περιφραγμένα. Έτσι μελλοντικά θα διαμορφωθούν και έξι (6) επιπλέον θέσεις στάθμευσης, με αποτέλεσμα το σύνολο των θέσεων στάθμευσης να είναι τριάντα (30).

Σε όλο το μήκος της οδού Αναγνωσταρά και σε ότι αφορά στην ασφαλή κυκλοφορία των πεζών και ΑμεΑ από πεζοδρόμιο σε πεζοδρόμιο, έχει προβλεφθεί η κατασκευή κεκλιμένων επιπέδων (ραμπών) καθώς και ζώνη όδευσης τυφλών, στα τμήματα των προτεινόμενων πεζοδρομίων που παρουσιάζουν σχετική ευρύτητα.

Σύμφωνα λοιπόν με την επικαιροποιημένη πρόταση, προβλέπεται η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης, ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3,00μ - πέραν του χώρου στάθμευσης - ενώ στο σημερινό οδόστρωμα, αφού πρώτα αποξηλωθεί η υπάρχουσα και όχι σε καλή κατάσταση άσφαλτος, προβλέπεται να τοποθετηθούν έγχρωμοι κυβόλιθοι τσιμέντου, στην ίδια στάθμη που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος.

Για την δαπεδόστρωση των νέων πεζοδρομίων, προβλέπεται η χρήση των ίδιων κατά κύριο λόγο υλικών, με τον ίδιο τρόπο, σχέδιο και αρχιτεκτονικό κάνναβο με τα ήδη υφιστάμενα πεζοδρόμια της οδού Αριστομένους, διατηρώντας έτσι την ίδια ομοιομορφία, λόγω και του γεγονότος ότι η οδός Αναγνωσταρά είναι παράλληλη και σε μικρή απόσταση από την οδό Αριστομένους.

Τέλος, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού που θα περιλαμβάνει εκτός των άλλων και την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας τύπου led, όπως και η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων (τόσο των οδών όσο και των υδρορροών των παρακείμενων κατοικιών), είτε με την μετακίνηση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων, είτε με την κατασκευή υπόγειου πλαστικού αγωγού που θα μεταφέρει τα όμβρια των πεζοδρόμων προς στους κεντρικούς αγωγούς της πόλης, στην ευρύτερη περιοχή της παρέμβασης.

 

Α4-5

Α1.2.3

Α2

Α11

Α1

116(2023) ΜΕΛΕΤΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Χ .2 ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ (Τμήμα 4 έως Τμήμα 5)

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ Χ.1ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ( Τμήμα 1 έως τμήμα 3)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ( ΤΜΗΜΑ 1-ΤΜΗΜΑ 2- ΤΜΗΜΑ-3)

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΨΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ (ΤΜΗΜΑ 4- ΤΜΗΜΑ 5)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 1- 3

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 4-5

Μ 1 ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ

ΟΡΙΖΟΝΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 4-5.

ΟΡΙΖΟΝΤΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΟΔΟΥ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ 1-3

ΣΑ_ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - Συνεδρίαση 4η- Γνωμοδ 97

372 Α – ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Δημοφιλέστερα

To Top